KomHIT Flykting

Välkommen till KomHIT Flykting!

Här hittar du samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet har tagits fram tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård. Materialet är översatt till tio språk – albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja – och kan användas som komplement till tolk.

Verksamheter och bildstöd Alla bildstöd samlade

De tio språken

Språk och ordlistor

Tips

Det finns inget rätt eller fel sätt att använda bildstöd, pröva dig fram och använd som du vill Se bildstödet som en illustrerad parlör Strunta i grammatik Prata och peka på bilden samtidigt Använd även kroppsspråk Erbjud och använd även då tolk är med Kombinera bilder