Alla bildstöd samlade

 • Barnkardiologi: Inskötning, kortare (tigrinja)

  2017-09-22

  Bildstöd på tigrinja framtaget för att använda vid inskötning på en barnkardiologisk avdelning.

  Öppna
 • Barnkardiologi: Multiresistenta bakterier (bosniska/kroatiska/serbiska)

  2017-09-21

  Informationsmaterial på bosniska/kroatiska/serbiska om multiresistenta bakterier framtaget att användas vid barnkardiologi.

  Öppna
 • Barnkardiologi: Multiresistenta bakterier (arabiska)

  2017-09-21

  Informationsmaterial på arabiska om multiresistenta bakterier framtaget att användas vid barnkardiologi.

  Öppna
 • Barnkardiologi: Multiresistenta bakterier (tigrinja)

  2017-09-21

  Informationsmaterial på tigrinja om multiresistenta bakterier framtaget att användas vid barnkardiologi.

  Öppna
 • Barnkardiologi: Samtalskarta (tigrinja)

  2017-09-21

  Samtalskarta på tigrinja framtaget för att använda vid barnkardiologi.

  Öppna
 • Barnkardiologi: Handtvätt (tigrinja)

  2017-09-21

  Bildstöd för handtvätt på tigrinja framtaget för att använda vid barnkardiologi.

  Öppna
 • Tandvård: Reception (tigrinja)

  2017-09-21

  Informationsmaterial på tigrinja framtaget för att använda i receptionen på en tandvårdsmottagning.

  Öppna
 • Tandvård: Reception (arabiska)

  2017-09-21

  Informationsmaterial på arabiska framtaget för att använda i receptionen på en tandvårdsmottagning.

  Öppna
 • Tandvård: Reception (albanska)

  2017-09-21

  Informationsmaterial på albanska framtaget för att använda i receptionen på en tandvårdsmottagning.

  Öppna
 • Habilitering: Reception (tigrinja)

  2017-09-21

  Samtalskarta på tigrinja framtagen för att använda i receptionen på en habiliteringsmottagning.

  Öppna