Ambulanssjukvård

I samarbete med Bedömningsbilen med särskilt uppdrag, Ambulanssjukvården, Skaraborgs sjukhus

Det stora antal människor på flykt som kommit till Sverige har inneburit nya utmaningar för ambulanssjukvården. På asylboenden möter vi människor som är trötta, rädda och som lever i stor ovisshet om sin framtid. De har dessutom medicinska åkommor som har förbisetts under deras flykt, till exempel diabetes, astma och epilepsi.

På ett asylboende lever människor tätt inpå varandra vilket medför ökad risk för smittspridning av framförallt förkylningsvirus och gastroenterit (magsjuka).

Många av de asylsökande upplever också psykisk ohälsa som visar sig i fysiska symtom som sömnproblem, magbesvär och huvudvärk.

Kommunikation mellan patient och personal är en förutsättning för säker och jämlik vård. Kommunikation med patienter på asylboenden som inte talar eller förstår svenska eller engelska är en stor utmaning för oss inom ambulanssjukvården.

Vår bedömningsbil med särskilt uppdrag har sedan september 2016 arbetat med asylboenden i Skaraborg. Här förser vi människor på flykt med sjukvård av varierande karaktär och allvarlighetsgrad. Vi ger råd om sjukvård, hänvisar till rätt vårdnivå och informerar om det svenska sjukvårdsystemet. Vi finns även på plats i boenden med mottagning för enklare åkommor och samtal några timmar i veckan.

Vi tror att bildbaserat kommunikationsstöd kan förenkla vårt jobb med människor på flykt och det känns väldigt inspirerande att samarbeta med projektet KomHIT Flykting.

Bildstöd

Bildstöd som kan användas vid ambulanssjukvård kommer under 2017.

Liknande bildstöd