Neonatal

I samarbete med Neonatalavdelningar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset

Barn som föds för tidigt eller är sjuka i samband födelsen vårdas här. Föräldrarna spelar en viktig roll i vården och personalen värdesätter att göra föräldrarna delaktiga.

För att kunna kommunicera även med föräldrar med annat modersmål behövs bildstöd som innehåller ord och bilder av vanligt förekommande ord och begrepp på Neonatal. Några exempel på sådana ord är ”hud-mot-hud”, ”sond” och ”amma”.

Bildstöd

Nedan ser du bildstöden som kan användas vid neonatalvård.

Liknande bildstöd