På gång

Även engelska i Bildstod.se

Katarina Mühlenbock är datalingvist och fil dr i språkteknologi och har även arbetat som översättare till svenska från andra språk. I vårt projekt är det dock Tolkförmedling Väst som har stått för översättningarna av allt bildstödsmaterial till de tio vanliga asylspråk som projektet omfattar. Detta innebär att mängder av översättningar av ord och fraser har ramlat in till oss sedan starten i mars 2016.
”Av översättningarna som kommit in i det här projektet har jag nu kunnat skapa en databas av terminologi som kan återanvändas inom hälso- och sjukvård och tandvård, i olika mjukvaror och applikationer”, säger Katarina. ”Återanvändning av resurser som redan finns är verkligen något jag brinner för”. Hon berättar vidare om hur översättningarna görs tillgängliga för allmänheten genom vårt nätbaserade gratisverktyget bildstod.se.
”Jag har gjort kod för att kunna importera alla översättningar till bildstod.se och skapat funktioner som gör att även språkresursen Lexin kan nyttjas, vilket skapar större möjligheter för användarna.” Nu har Katarina även lagt till engelska i bildstod.se.

Se film om översättningsfunktionen i bildstod.se