KomHIT Flykting

Välkommen till KomHIT Flykting!

Här hittar du samtalskartor, informationsfoldrar, omvårdnadsfrågor och annat stöd för kommunikation med människor på flykt. Materialet har tagits fram tillsammans med personal i olika verksamheter inom sjukvård och tandvård.
Materialet finns översatt till tio språk – albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja – och kan användas som komplement till tolk. Materialet finns också med endast svensk text. För personer som inte pratar något av de översatta språken kan det vara bekvämare att använda dessa.

Ladda ner, skriv ut och använd bildstöden

Allt material på sidan är fritt för vem som helst att ladda ner, skriva ut och använda i alla situationer.

Verksamheter och bildstöd Alla bildstöd samlade

Tips

Det finns inget rätt eller fel sätt att använda bildstöd, pröva dig fram och använd som du vill

Se bildstödet som en illustrerad parlör

Strunta i grammatik

Prata och peka på bilden samtidigt

Använd även kroppsspråk

Erbjud och använd även då tolk är med

Om tolken är med på telefon kan tolken titta på eller ladda hem motsvarande karta på webbsidan

Kombinera bilder