Andra resurser

DART Kommunikations- och dataresurscenter

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tillsammans med Koncernstab kommunikation och externa relationer har Dart med medel från Västra Götalandsregionen drivit projektet KomHIT Flykting.

Till Darts webbplats

1177 Vårdguiden i Västra Götalandsregionen

Sjukvårdsrådgivning via telefon och Internet. Här finns information om barnhälsovård tillgänglig på sju språk förutom svenska. Dessutom finns information om svensk sjukvård och rättigheter översatt till fjorton språk.

Till 1177.se Till informationen på andra språk

PicTalk

PicTalk är ett digitalt kommunikationsstöd för iPad på arabiska och svenska. Syftet är att överbrygga språkbarriärer i situationer där personer inte delar något gemensamt språk. Innehållet är inriktat på sjukvård och inkluderar ord, fraser och bilder för reception, provtagning och ordination samt en basvokabulär. Det finns även möjlighet att få orden upplästa av talsyntes. Appen är utvecklad av Pak Lau och Lorna Bartram, som numera arbetar inom projektet KomHIT Flykting. PicTalk är gratis att ladda ner från App Store.

Till PicTalks webbplats PicTalk på AppStore

YOUMO

Ungdomsmottagningens satsning för att nå ut till ungdomar som flytt till Sverige. Lanserades i mars 2017 med information på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Här finns också rapporten av studien som gjordes för att ta reda på hur behoven av information såg ut hos målgruppen och som ledde fram till lanseringen av YOUMO. I rapporten lyfts behovet av visualiserat innehåll i form av bilder och filmer som ska kunna fungera både enskilt och som stöd till lättläst svenska och översatt innehåll.

Till Youmos webbplats Till rapporten

Do-say.org

En webbresurs med fraser på ca trettio språk som utvecklats av röntgenläkare Christian Bösche i Oskarshamn. Resursen har en tydlig inriktning mot röntgen av olika slag.

Till Do-say.org

Bildbok för hälso- och sjukvård

Bildboken är tänkt att vara ett hjälpmedel inom hälso- och sjukvård när det talade språket inte räcker till bland annat i mötet med människor på flykt. Beställs från landstinget Blekinge.

Mer om boken

Narkoswebben

Ett projekt med information i skriftlig och animerad form skapat för Karolinska universitetssjukhuset. Innehåller information om människokroppen, operation och narkos. Tillgänglig på tjugosex språk utöver svenska. Gratis att använda och speciellt riktat till barn och ungdomar.

Till Narkoswebben

Arvsfondsprojektet Pratkartan i Örebro

Heja Olika har en artikel om arvsfondsprojektet Pratkartan i Örebro.

Till artikeln och filmen

Widgit Health

Ett kommunikationsverktyg skapat i Storbritannien. Delar av materialet är gratis och fritt att använda. Det finns även möjlighet att betala för att få tillgång till övrigt material.

Till Widgit Healths webbplats

ARASAAC

Webbresurs grundad i Spanien som innehåller 11 000 bilder för att underlätta kommunikation över språkgränser. Allt material är gratis och fritt att använda.

Till ARASAACs webbplats

Ward communication tool

Ett kommunikationsverktyg skapat för kommunikation på vårdavdelning i Queensland, Australien. Finns översatt från engelska till trettio språk och är gratis att använda.

Till verktyget (PDF-format)

Cue cards in community languages

Ett kommunikationsverktyg för vårdpersonal m.fl. utvecklat i Melbourne, Australien. Gratis att använda och översatt till drygt sextio språk.

Till verktygets webbplats

Point-to-talk booklets

Ett hjälpmedel med skriftlig kommunikation (utan bilder) för omvårdnadspersonal. Utvecklat i Massachusetts, USA. Gratis att använda. Tillgänglig på nitton språk.

Till Mass Generals webbplats

Communication cards

Ett verktyg med fotografier och ord för att underlätta kommunikation kring dagliga aktiviteter inom vård och omsorg. Gratis att använda och översatt till tjugofem språk.

Till Communication Cards webbplats

Healthcare Communication

En app som är utvecklad i USA. Tanken är att möjliggöra kommunikation mellan personal och patienter där det finns språkbarriärer eller andra svårigheter. Tillgänglig för både Android och Apple. Versionen som är avsedd för sjukvårdspersonal kostar 341 kr.

Till Healthcare Communications webbplats

Anatomisk atlas

Gratis hjälpmedel med bilder av människokroppen.

Till Anatomisk atlas på 1177

Widgit Online

Tillägg till det webbaserade kommunikationsverktyget Widgit Online som innehåller mallar för att skapa bildstöd på två språk. Verktyget är kopplat till Google Translate och stödjer översättning i både tal och skrift till drygt 80 språk. Priser från 250 kr.

Till Widgit Online

Universal Doctor

Ett kommunikationsverktyg för läkare och patienter som inte talar samma språk. Finns både som webbresurs och app för Android och iOS. Appen innehåller 500 vanliga medicinska fraser med översättningar och ljud på 17 språk. Gratis att ladda ner under kampanjen Refugee Speaker.

Till Universal Doctor Till kampanjen Refugee Speaker

Tawasol Symbols

Hemsida grundad i Qatar med ett tvåspråkigt bildlexikon på arabiska och engelska som kan användas för att underlätta kommunikation (tawasol på arabiska). Finns bl.a. bilder som föreställer muslimska högtider och böneritualer. Gratis att ladda ner för registrerade användare.

Till Tawasol Symbols

Sveriges Kommuner och Landsting

Här finns information om hälso- och sjukvård för asylsökande samt länkar till andra resurser

Till Sveriges Kommuner och Landstings sida om hälso- och sjukvård för asylsökande

Verktygsbanken

På den här sidan, som finns på webbplatsen Uppdrag Psykisk Hälsa, hittar du information, insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet för asylsökande och nyanlända. Sidan riktar sig till personal som möter asylsökande och nyanlända samt till chefer och beslutsfattare.

Till Verktygsbankens webbplats

Flygbladet - Din säkerhet på sjukhus

“Din säkerhet på sjukhus” är ett flygblad som tagits fram av Västra Götalandsregionen i samarbete med Region Skåne och Guy’s and St Thomas NHS Foundation Trust i England för att göra det möjligt för patienten att bli mer delaktig i sin vård och behandling. Detta leder förhoppningsvis till ökad patientsäkerhet och färre vårdskador.

Konceptet med en illustrerad instruktion för ökad säkerhet har lånats från flyget och vänder sig till patienter som vårdas på vårdavdelning.

Flygbladet kan beställas via Marknadsplatsen i Västra Götalandsregionen (för anställda inom regionen) med artikelnummer VGR12328. Flygbladet finns också översatt till sju språk att skriva ut vid behov; arabiska, dari, engelska, persiska, somaliska, sorani och spanska.

Care to translate (CTT)

Care to translate (CTT) arbetar för att ge enkla verktyg till vårdpersonal som ska underlätta deras kommunikation med patienter som inte talar svenska. Projektet drivs i samarbete med Sveriges läkarförbund Student Stockholm. Appen Care to translate fungerar som ett verktyg för att underlätta kommunikation med patienter och innehåller ord och fraser med ljud och text på bland annat arabiska, somaliska, dari, rumänska och ryska. Den är gratis och finns att ladda ner från både App Store och Google Play.

Care to translates webbsida

TEAyudamos

Denna webbsida från Spanien fokuserar på att erbjuda bildstöd och andra resurser för att förbereda och hjälpa närstående till någon med autism då de behöver förbereda besök till sjukhuset. Bilderna kommer från ARASAAC, som också är ett bildsystem som används i Bildstöd.se. Webbplatsen är på spanska men kan ge bra uppslag till hur man kan förenkla information.

TEAyudamos webbplats

UPOS - upplysning på olika språk från RFSU

UPOS (upplysning på olika språk) är RFSU:s satsning på att nå ut med sexualupplysning till personer som inte har svenska som modersmål. Sju filmer finns, som handlar om preventivmedel, könssjukdomar, abort, mens, slidkransen, graviditet och lust och njutning. Filmerna finns med tal på åtta språk (och svenska undertexter). Det finns också medföljande broschyrer att ladda hem.

UPOS webbplats med filmer och broschyrer

SayHi Translate

SayHi Translate är en app som låter dig skriva eller tala in en fras på ett språk och få det direkt översatt till ett annat. Appen är stilren och du kan skicka det du har skrivit eller översatt som ett sms eller ett mejl. Det går att välja och anpassa rösterna i appen. Det finns 90 språk att välja på även om inte alla har röstigenkänning.

Appen fungerar både för iOS och Android.

Till SayHi Translates webbsida

Språkkraft

Språkkraft är en ideell organisation som fokuserar på att öka integrationen av personer som har invandrat eller flytt till Sverige.

Språkkraft har flera appar för språkinlärning som går ut på att lära sig svenska genom att läsa, titta på och kommunicera på svenska:

Språkchat (chatta med mentorer på svenska med interaktivt språkstöd)

Språkkraft Reading Coach (läs texter på svenska i ökande svårighetsgrad)

SVT Språkplay (titta på svensk TV med interaktiva undertexter på olika språk)

Till Språkkrafts webbplats

TolkNu - tolktjänst vid akut tolkbehov

TolkNu är en tjänst från Tolkförmedling Väst som gör det möjligt att få tillgång till telefontolk inom fem minuter. TolkNu är särskilt framtagen för de som jobbar i verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut. Tjänsten är tillgänglig på alla språk dygnet runt, årets alla dagar.

Du väljer det språk du önskar på webben eller i appen och inom fem minuter kan tolkningen påbörjas.

Ladda ner appen i Google Play eller i App Store eller gå till webbtjänsten.

Webbtjänsten TolkNu Såhär kommer du igång

Helen

Helen är en app som utvecklats som ett digitalt verktyg för att överbrygga språkbarriärerna i den svenska sjukvården. I appen finns översättningar av medicinska begrepp som kan användas i olika situationer. Appen stöder 54 olika språk.

 

Till webbplatsen för Helen