Alla bildstöd samlade

Filtrera

 • Barnmedicin: Behandling av latent tuberkulos under Ramadan (svenska)

  2019-04-03

  Informationsmaterial på svenska om latent tuberkulos framtaget att användas på en barnmedicinsk mottagning.

  Öppna
 • Barn- och ungdomsmedicin: Venportsnål (svenska)

  2019-04-03

  Samtalskarta på svenska framtaget för att användas på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

  Öppna
 • Barn- och ungdomsmedicin: Sätta nål i venport (svenska)

  2019-04-03

  Informationsmaterial på engelska framtaget för att användas på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

  Öppna
 • Barn- och ungdomsmedicin: Ta bort nål ur venport (svenska)

  2019-04-03

  Informationsmaterial på engelska framtaget för att användas på en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

  Öppna
 • Akutvårdsavdelning: Sätta PVK (svenska)

  2019-04-03

  Schema på svenska över hur en det går till att sätta PVK, framtaget för att användas på en akutvårdsavdelning för barn.

  Öppna
 • Akutvårdsavdelning: Inför operation (svenska)

  2019-04-03

  Informationsmaterial på svenska framtaget för att användas vid akutsjukvård för barn.

  Öppna
 • Akutvårdsavdelning: Amningsvägning (svenska)

  2019-04-03

  Informationsmaterial på svenska framtaget för att användas vid akutsjukvård för barn.

  Öppna
 • Barn- och ungdomssjukvård: Samtal om levnadsvanor (svenska)

  2019-04-03

  Samtalskarta på svenska framtaget för att kunna användas vid samtal i barn- och ungdomssjukvård.

  Öppna
 • Barn- och ungdomssjukvård: Samtal om förmågor (svenska)

  2019-04-03

  Samtalskarta på svenska framtaget för att kunna användas vid samtal i barn- och ungdomssjukvård.

  Öppna
 • Barn- och ungdomssjukvård: Sammanfattning av utredning (svenska)

  2019-04-03

  Samtalskarta på svenska framtaget för att kunna användas vid utredningar i barn- och ungdomssjukvård.

  Öppna