Lär dig använda

Vi utbildar om kommunikationsstöd i vårdsituationer!

Alla intresserade vård- och tandvårdsverksamheter kan få information om bildstöd av oss.
Vi erbjuder:

– Heldagsworkshop
– Tre timmars workshop
– En timmes workshop

Utbildningarna hålls på Dart Kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg eller på plats i er verksamhet.
Utbildningarna ger en förståelse för möjligheterna med bildstödskommunikation. Ni får kunskap om hur bildstöd kan användas och fungera i det dagliga arbetet och en inblick i hur ni kan tillverka egna bildstöd.
Barnmorskor – Vi har en särskild utbildningssatsning mot barnmorskor och användning av bildstöd i verksamheter i hela vårdkedjan före, under och efter förlossning.
Apotek – Vi har också en särskild utbildning för apotek där vi utgår från Apoteksboken som är framtagen just för att kunna kommunicera kring läkemedel.
KomHIT kommunikationsvägledarutbildning – Vi ger en heldagskurs med teoretisk och praktisk vägledning kring kommunikationsstöd i vårdsituationer. Utbildningen ges även fortsättningsvis på Dart.

 

Kontakt

Boka utbildning genom Ingela Jakobsson.

Vårdpersonal berättar

För Suntarbetsliv berättar barnmorskan My Barkensjö om hur användning av bildstöd, som tagits fram inom KomHIT Flykting, bidrar till att minska oro och stress hos vårdpersonal och patienter:

– Med hjälp av bilder kan jag minska oron genom att förbereda patienten på vad som kommer att hända. Jag kan förstärka det jag vill säga och samtidigt visa att vi jobbar på samma sätt med alla, säger My Barkensjö.

Allt detta bidrar till att minska stressen och skapa en lugnare och tryggare arbetsmiljö för vårdpersonalen. Som exempel berättar hon om en patient som inte kunde svara på tolkens fråga om hon blivit könsstympad förrän hon fick se kortet.

– Först då kunde hon berätta.

Text: Birgita Klepke
Foto: Anna Rehnberg

Läs hela artikeln här

Instruktionsfilmer

Här hittar du filmer med tips och instruktioner kring hur ni kan arbeta med bildstöd i praktiken och hur våra webbresurser kan användas.

 

Bildstod.se - en översikt

Registrera dig och logga in på www.bildstod.se

Agenda för integration - webbsändning från SKL