Lär dig använda

 

Vi utbildar om kommunikationsstöd i vårdsituationer!

Alla vård- och tandvårdsverksamheter som är intresserade är välkomna att få information om bildstöd av oss.
Vi erbjuder:

– Heldagsworkshop
– Tre timmars workshop
– En timmes workshop

Utbildningarna hålls på Dart Kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg eller på plats i era egna verksamheter.
Utbildningarna ger en förståelse för möjligheterna med bildstödskommunikation. Deltagarna får kunskap om hur bildstöd kan användas och fungera i det dagliga arbetet och en inblick i hur en kan tillverka egna bildstöd.
Barnmorskor – Vi har en särskild utbildningssatsning mot barnmorskor och användning av bildstöd i verksamheter i hela vårdkedjan före, under och efter förlossning.
Apotek – Vi har också en särskild utbildning för apotek där vi utgår från Apoteksboken som är framtagen just för att kunna kommunicera kring läkemedel.
KomHIT kommunikationsvägledarutbildning – Vi ger en heldagskurs med teoretisk och praktisk vägledning kring kommunikationsstöd i vårdsituationer. Utbildningen ges även fortsättningsvis på Dart.

Kontakt


Vill du boka in en workshop eller veta mer om vad vi kan erbjuda? Då är du varmt välkommen att kontakta Josefin Hansson!

Instruktionsfilmer


Här hittar du filmer med tips och instruktioner kring hur ni kan arbeta med bildstöd i praktiken och hur våra webbresurser kan användas.

Bildstod.se - en översikt

Registrera dig och logga in på www.bildstod.se