På gång

Tolkar och bildstöd - fyra frågor till Josefin Hansson från KomHIT Flykting

Framåt kvällen den 20 mars fylldes Mölndalsaulan av somaliska och arabiska tolkar anlitade av Tolkförmedling Väst. De samlades för att lyssna på Josefin Hansson från projekt KomHIT Flykting och lära sig mer om hur bildstöd kan ge nya möjligheter i tolksituationen.

KomHIT Flykting ställde fyra frågor till Josefin om kvällen.

Läs intervjun med Josefin

Bildstöd om cellprovtagning

Cellprovsveckan är här och nu påminns personer som har livmoder om att gå på sina cellprovtagningar. Eftersom risken att få livmoderhalscancer minskar med 90 % om du går varje gång du blir kallad satsas stort på informationsspridning.

Vi har tillsammans med Kunskapscentrum för sexuell hälsa tagit fram ett bildstöd som förtydligar varför det är viktigt att gå på sina cellprovtagningar, hur det går till och vad det är som gäller.

Med hjälp av bilder och enkel text som också översatts till tio olika språk kan bildstödet underlätta för många personer att få förståelse för innebörden av en cellprovtagning.

 

Ladda ner och skriv ut bildstödet om cellprovtagning

Behandling under ramadan

Nu har ramadan inletts. Under ramadan praktiserar muslimer fasta från gryning till solnedgång. Vissa behandlingar kräver dock intag av mat och därför behöver en muslim ta ställning till hur hen ska hantera detta. Det tillåts att sjuka avstår från att fasta, men vissa behandlingar kan också anpassas till följd av ramadan.

Tillsammans med Medicinmottagning barn, Tuberkulosteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi tagit fram bildstöd för att underlätta för vårdpersonal och muslimska patienter i samband med beslut om hur de ska göra med sin behandling av latent tuberkulos under ramadan.

Ramadan Kareem!

Se bildstöden om behandling under ramadan här

Nya översatta bildstöd om mässlingsvaccin

Nya fall av mässling har upptäckts både i Stockholm och i Borås. Efter mässlingsutbrottet i Göteborg i vintras infördes funktionen grindvakt. Alla som var på väg in på sjukhuset stannades och grindvakten frågade om exponering, symptom och vaccinering. I de fall patienter och anhöriga inte talade svenska var detta många gånger en utmanande uppgift. Därför tillverkade vi bildstöd för grindvakterna som godkändes av Smittskydd Västra Götaland och som snabbt spreds i regionen.

Efter mässlingsutbrottet erbjuds nu asylsökande vuxna i Västra Götalandsregionen en kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) i samband med hälsoundersökning. Därför har vi nu tagit fram ett bildstöd som informerar om erbjudandet att få vaccin.

Bildstöden är gjorda i samarbete med Flyktingmedicinsk mottagning i Göteborg och även dessa har gåtts igenom och godkänts av Smittskydd Västra Götaland. Detta bildstöd är även översatt till romani.

Skriv ut dem fritt eller beställ dem på Marknadsplatsen.

 

Alla bildstöd om vaccination hittar du här

Lär dig använda bildstöd!

Är du osäker på hur du själv ska använda de bildstöd som tagits fram av KomHIT Flykting tillsammans med sjukvårdspersonal?

Vi hjälper dig och dina arbetskamrater! Behöver ni en grundläggande genomgång av vilka bildstöd som finns och vilka som kan vara användbara för er? Behöver ni få till rutiner för utskrift eller beställning av bildstöd och för hur ni ska förvara dem och komma ihåg att ta med er dem när ni ska möta patienten? Vill ni bli tryggare i hur ni konkret kan använda bildstödet i samtalet?

Vi kommer till er en timma, tre timmar eller en heldag. Vi kommer tillsammans överens om vilket stöd ni vill ha för att komma igång med bildstödsanvändningen på er avdelning eller mottagning. Kostnadsfritt och verksamhetsanpassat.

Skicka ett mail till josefin.b.hansson@vgregion.se eller ring 0761410534 så pratar vi mer.

 

Läs mer om våra utbildningar

KomHIT Flykting erbjuder utbildning till barnmorskor

Nu erbjuder vi en kostnadsfri och verksamhetsanpassad information eller utbildning för barnmorskor i hela vårdkedjan, före, under och efter förlossning. Utbildningen stöttar barnmorskor att komma igång med användningen av alla de efterfrågade bildstöd som KomHIT Flykting tagit fram tillsammans med bland andra Förlossningen på Östra sjukhuset i Göteborg, Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Göteborg och gynekologimottagningar och gynekologiavdelning vid Skaraborgs sjukhus.

Vi vill med bildstöden som rör Förlossning och SRHR-frågor möjliggöra en mer jämlik vård och underlätta för barnmorskor att ge kunskap till kvinnor om deras rättigheter och förutsättningar för god hälsa.

Så här säger en barnmorska: ”När det handlar om känsliga saker att fråga om. Att det finns utformat på papper gör att det inte blir lika laddat, det blir tydligt att detta inte är något jag ”bara säger till er”. Materialen kan användas för att patienterna ska få hjälp att förstå begreppen. Jag använder dem ofta när jag har grupper här där vi pratar om sexuell hälsa, om slidkransen, graviditet och så vidare. Materialen upplevs väldigt inkluderande därför underlättar det att nå fram i sådana grupper. Illustrationerna är väldigt bra. De kan väcka provokation också men blir underlag till viktiga samtal.”

 

 

Läs och sprid erbjudandet om utbildning till barnmorskor

Apoteksboken - bildstöd för apotekspersonal

Nu introducerar KomHIT Flykting Apoteksboken, en sammanställning av bildstöd relevanta för samtal mellan apotekspersonal och kunder, som behöver hjälp i sin kommunikation.

Med hjälp av bilder och ord kan kunden till exempel förklara sina symtom och få information om läkemedel, dosering och eventuella biverkningar, trots att personalen och kunden inte talar samma språk.

Nu erbjuder KomHIT Flykting en kostnadsfri utbildning för apotekspersonal som vill lära sig mer om hur vi kan kommunicera med bilder. Anmäl dig eller tipsa någon som jobbar på apotek.

Apoteksboken UKAPO är från början framtagen av apotekare och forskare inom kommunikationsstöd i Oldenburg, Tyskland och översatt av KomHIT Flykting.

 

 

 

Läs och sprid inbjudan till utbildningsdagen

KomHIT Flykting utvärderas

Arbetet med att utvärdera KomHIT Flykting är i full gång. Personal från ett flertal verksamheter fyller anonymt i enkäter när de använt materialet. Där får de uppge om och i så fall hur det översatta bildstödsmaterialet inverkat på kommunikationen med patienten som inte pratar svenska.

Vi har också utvärderat projektet genom intervjuer med personal från olika verksamheter. Malin Karlsson är logoped på Hörselverksamheten i Göteborg.
”Vid mitt senaste besök hade vi ingen tolk på plats. Då fanns det en väldig språkbarriär mellan mig och familjen och det underlättade otroligt mycket att ha bildstödet. Jag hade inte kunnat förmedla det som jag behövde förmedla om jag inte hade haft det. Men nu kunde jag faktiskt göra det; essensen av det, det viktigaste. Jag tror verkligen att det hjälpte patienten att förstå.”

Det är förstås också viktigt att få veta vad patienterna själva tycker. Därför kommer sjuksköterskan Eva-Karin Gotting att göra en intervjustudie med patienter som främst pratar andra språk än svenska. Intervjuerna kommer att genomföras tillsammans med tolk.

 

Se utvärderingsenkäten här

Om bildstöd i vården på Rapport

KomHIT, kompetenshöjning för vårdpersonal - om kommunikativa rättigheter och bildstöd

Västra Götalandsregionens handlingsplan ”För varje människa”, är Sveriges enda regionala plan för mänskliga rättigheter. I planen finns konkreta mål och åtgärder för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet och icke-diskriminering.

Ett av målen handlar om att stärka rätten till förståelse, inflytande och egenmakt för patienter och närstående. Handlingsplanen lyfter KomHIT-modellen som innebär att genom bildstöd förbereda patienter inför besök och underlätta delaktighet och kommunikation under besöken.

För att bli diplomerad kommunikationsvägledare finns praktiska kurser för vårdpersonal där de handfast får lära sig om hur de kan stärka sina patienter genom användning av bildstöd i kallelser och under besöken. Kurserna hålls av Dart, kommunikations- och dataresurscenter i Göteborg och nästa kurs ges den 24 april. Liknande kurser ges för verksamheter som deltar i projektet KomHIT Flykting men här kan alltså även andra verksamheter höja sin kompetens inom detta avgörande område. Välkommen med din anmälan!

 

Läs mer och anmäl dig eller din personal här

Flera översatta bildstöd för besök på BVC

Här på hemsidan finns nu flera nya bildstöd som kan användas av personal på BVC när de möter vårdnadshavare som inte pratar svenska.

BVC följer barn från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårds­programmet. Med jämna mellanrum kontrolleras hur barnet växer och utvecklas. Här finns möjlighet till samtal om allt som rör barnets hälsa och en god kontakt med BVC kan innebära en stor trygghet. Med hjälp av bildstöd kan vårdnadshavare få större förståelse och bli mer delaktiga under besöken. Bildstöden kan även fungera som minnesstöd efter besöket.

Ladda ner bildstöd för BVC här

Beställ färdigtryckt material från Marknadsplatsen

Alla de översatta bildstöd som vi tillverkar i KomHIT Flykting kan förstås som vanligt skrivas ut helt gratis här från hemsidan. Men nu kan materialet också beställas direkt från Marknadsplatsen av alla som arbetar inom Västra Götalandsregionen. Det levereras då till arbetsplatsen snyggt upptryckt och ni slipper krångel med skrivaren på er avdelning eller mottagning.

 

Så här beställer du material

Europeiska logopedidagen 6 mars

I nästa vecka infaller den europeiska logopedidagen. Temat för i år är AKK – Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Du kanske vanligtvis kommunicerar genom att prata och skicka sms, men när de vanligaste sätten inte räcker till behövs AKK. Logopeder arbetar aktivt för att möjliggöra kommunikation för alla människor. En del behöver hjälp av tecken, bilder, tekniska hjälpmedel eller programvaror för att kunna förstå andra och dela med sig av sina tankar.

I KomHIT Flyktings projektgrupp arbetar fyra logopeder tillsammans med språkvetare, datalingvister och sjuksköterska. Här får de chans att använda sina kunskaper om AKK på ett nytt sätt. Genom att tillverka bildstödsmaterial som översätts till tio vanliga asylspråk kan vårdpersonal lättare kommunicera med patienter som pratar andra språk än svenska.

Dart kommunikations- och dataresurscenter driver KomHIT Flykting. “På Dart har vi arbetat med AKK i 25 år. I det här projektet kan vi överföra den kunskapen till ett delvis nytt område”, säger Ulrika Ferm, som är chef på Dart och projektledare i KomHIT Flykting.

 

 

Se film om AKK här

KomHIT Flykting drivs av Dart – kommunikations- och dataresurscenter

KomHIT Flykting drivs av Dart – ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. På Dart arbetar man med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Dart bedriver utredning och utprovning på specialistnivå, informerar, handleder, utbildar och bedriver forskning om olika former av kommunikationsstöd och samspelsstrategier. Tillgänglighet och delaktighet är centrala begrepp.

På Dart arbetar personer med olika yrkesbakgrund och kompetens: logopeder, arbetsterapeuter, pedagoger, datalingvister, tekniker och administrativ personal. Dart är organiserat inom Neurologi, Psykiatri och Habilitering och ligger i område 1 inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I mars 2016 fick Dart i uppdrag av Kommunikationsdirektören i Västra Götalandsregionen att driva projektet KomHIT Flykting. I projektet tar man tillvara erfarenheterna av att arbeta med bilder för ökad tillgänglighet då man tar fram bildstödsmaterial för vårdpersonal att använda i mötet med patienter som inte pratar svenska.

Dart har bidragit till verksamheten “Kommunikations- och dataresurscenter” här på KomHIT Flyktings webbplats. Där finns översatt och bildsatt information om Darts verksamhet och om kommunikationsstöd. Under vecka 9 visar Dart också upp sin verksamhet på Sahlgrenska universitetssjukhusets instagramkonto.

Följ Dart på Instagram vecka 9

KomHIT Flykting erbjuder utbildningsdagar under våren

Under våren erbjuder vi nya utbildningsdagar till verksamheter som deltar i projektet. Massor av bildstödsmaterial för olika vårdsituationer har tagits fram men för att materialet ska bli till nytta för verksamheterna krävs att personalen på varje avdelning eller mottagning vet om att materialet finns, ser till att det finns tillgängligt och påminner och stöttar varandra till användning.

För att underlätta för personalen erbjuder vi gratis utbildningsdagar och uppmuntrar de verksamheter som är med i projektet att anmäla sig, helst två eller fler från varje verksamhet. Alla är välkomna, även om några från verksamheten redan gått utbildningen innan.

”Utbildningsdagarna ger också chans för personal att få träffa andra som arbetar med bildstödsmaterial och ta del av erfarenheter, tips och idéer”, säger Josefin Hansson som är med och ansvarar för utbildningen. ”Det är väldigt inspirerande att tillsammans med deltagarna få hitta praktiska lösningar som kan få bildstödsanvändningen att fungera i vardagen.”

Utbildningen omfattar en heldag och är kostnadsfri för deltagande verksamheter. Tre separata utbildningstillfällen erbjuds under våren; 26 mars, 18 april och 22 maj.

För anmälan eller frågor, kontakta josefin.b.hansson@vgregion.se

Se, ladda ner och sprid inbjudan

Nytt material för barn- och ungdomssjukvård

Nu finns flera nya material ute här på hemsidan, bland annat bildstöd om att lämna urinprov hemma, provtagning med bedövningsplåster och bildstöd som visar hur det går till när en nål ska sättas eller tas bort ur en venport.

På Barn– och ungdomsmedicinsk mottagning på Skaraborgs sjukhus i Skövde träffar personalen många barn som har venportar. Proceduren kring att sätta eller ta bort nålen ur venporten gör inte i sig särskilt ont, men själva tanken på att nålen ska gå igenom huden på bröstkorgen kan skapa rädsla hos många vilket påverkar upplevelsen av behandlingen. Med hjälp av översatta bildstöd blir det lättare att nå fram med information och få till lugnande samtal.

En subkutan venport är en dosa med en slang som opereras in i ett blodkärl på halsen och under huden vid bröstkorgen. En patient kan få en venport när hen behöver få upprepade behandlingar direkt in i blodet. Genom dosan kan patienten få läkemedel, dropp och lämna blodprover utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna.

Utbildning om bildstöd för översättare

I veckan anordnade KomHIT Flykting en utbildningsdag för Tolkförmedling Västs översättare. Översättarna fick kunskap om hur och varför bildstöd används inom vården och de fick också lära sig att använda vårt bildstödsverktyg bildstod.se för att översätta direkt i webbverktyget.

Översättarnas arbete är förstås helt avgörande för projektet eftersom vi tar fram bildstöd på elva språk. Genom ökad kunskap om syftet med materialen, liksom möjligheter och begränsningar i framtagandet av dem, finns förhoppningar om att kvaliteten på översättningarna ska öka och att processen för att ta fram översatta bildstöd ska kunna bli mer effektiv.

Läs mer om de aktuella språken här

Översatta bildstöd om mässling

I skrivande stund står personal runt om på våra sjukhus och vårdcentraler och stoppar besökare som måste svara på frågor om mässling innan de förhoppningsvis kan släppas in. Allt för att förhindra ytterligare spridning av mässling.

För att underlätta för personalen och för att alla besökare ska förstå varför de stoppas och kunna samarbeta har vi tillverkat ett bildstöd. Detta finns på tolv språk och kan användas i mötet med personer som inte pratar svenska eller som av andra anledningar har begränsade möjligheter att förstå talat språk. För att kunna göra relevanta bildstöd har projektets medarbetare Lorna Bartram och Josefin Hansson själva arbetat som “grindvakter” på Östra sjukhuset och på så vis fått förståelse för vad bildstödet behöver innehålla.

Under bildstödet finns även en instruktion om hur det kan användas.

Ladda ner och skriv ut bildstöden gratis här

Även engelska i Bildstod.se

Katarina Mühlenbock är datalingvist och fil dr i språkteknologi och har även arbetat som översättare till svenska från andra språk. I vårt projekt är det dock Tolkförmedling Väst som har stått för översättningarna av allt bildstödsmaterial till de tio vanliga asylspråk som projektet omfattar. Detta innebär att mängder av översättningar av ord och fraser har ramlat in till oss sedan starten i mars 2016.
”Av översättningarna som kommit in i det här projektet har jag nu kunnat skapa en databas av terminologi som kan återanvändas inom hälso- och sjukvård och tandvård, i olika mjukvaror och applikationer”, säger Katarina. ”Återanvändning av resurser som redan finns är verkligen något jag brinner för”. Hon berättar vidare om hur översättningarna görs tillgängliga för allmänheten genom vårt nätbaserade gratisverktyget bildstod.se.
”Jag har gjort kod för att kunna importera alla översättningar till bildstod.se och skapat funktioner som gör att även språkresursen Lexin kan nyttjas, vilket skapar större möjligheter för användarna.” Nu har Katarina även lagt till engelska i bildstod.se.

Se film om översättningsfunktionen i bildstod.se

KomHIT Flykting får ny medarbetare

Under 2018 kommer KomHIT Flykting att fortsätta arbetet med att ta fram översatta bildstöd för hälso- och sjukvård och tandvårdsverksamheter som möter människor på flykt och göra dem tillgängliga nationellt för gratis nedladdning via webbplatsen kom-hit.se/flykting. Utöver detta kommer fokus ligga på utbildning för att stötta verksamheterna när det gäller implementering av arbetet med bildstöd.

Som en del i detta har projektet också anställt sjuksköterskan och vårdläraren Ingela Jakobsson. Förutom erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska inom psykiatri har Ingela lång erfarenhet som vårdlärare och utbildningsledare och har bland annat undervisat på sjuksköterskeutbildning, yrkeshögskoleutbildning till aktiveringspedagoger och på vårdutbildning för personer som också får språkstöd.

Varmt välkommen Ingela!

Läs mer om projektets medarbetare

Hitta rätt bildstöd på ett par sekunder

Du ska träffa en patient som pratar dari och undrar om det finns några bildstöd som du skulle kunna använda för att underlätta i kommunikationen. Hur ska du göra för att snabbt kolla det?

Så här gör du:

> Gå in på KomHIT Flyktings hemsida: kom-hit.se/flykting
> Bläddra ner till ”ALLA BILDSTÖD SAMLADE”
> Välj din verksamhet i rullisten ”ALLA VERKSAMHETER”
> Välj språk i rullisten ”ALLA SPRÅK”

Nu dyker din verksamhets alla bildstöd på det språket upp i listan så att du kan skriva ut dem direkt eller spara ner dem på din dator.

Se hur det går till här

Ny översättningsfunktion i bildstod.se

Nu har vi lanserat en översättningsfunktion i bildstod.se. Gör egna bildstöd och översätt dina svenska ord till de tio språk som används i projektet KomHIT Flykting genom att logga in som vanligt, eller skapa ett konto. De ord och meningar som KomHIT Flykting låtit översätta inom projektet med hjälp av tolkförmedling Väst finns inlagda liksom stöd för Lexin, som är ett svenskt lexikon översatt till 15 av landets minoritetsspråk och vanligaste främmande språk.

”Vi har översatt ungefär 7000 ord och meningar inom projektet”, säger logoped Susanne Bäckström som är KomHIT Flyktings kontaktperson mot Tolkförmedling Väst. ”Att göra översättningarna tillgängliga för allmänheten kändes som ett bra sätt att få ut mesta möjliga av vad vi investerat.”

 

 

 

Se instruktionsfilm här eller klicka på bilden

KomHIT Flykting visar färdigt material på Öppen utställning

Under tisdagen bjöd KomHIT Flykting in till Öppen utställning tillsammans med flera av de deltagande verksamheterna. Jubileumsaulan på Sahlgrenska fylldes till brädden av sjukvårdsrelaterat bildstödsmaterial översatt till tio vanliga asylspråk som tagits fram inom ramen för projektet.

Förutom presentationer från verksamheterna som använder materialet fick besökarna bland annat också lyssna till hur projektet arbetat fram en stor bredd av normmedvetna bilder och hur materialet nu håller på att utvärderas.

Många besökare lämnade utställningen med massor av gratis material och flera nya verksamheter anmälde intresse för att själva få vara med i projektet och ta fram speciellt anpassat material. Allt material som tas fram publiceras på KomHIT Flyktings webbplats.

Skriv ut gratis material här

BUP använder bildstöd framtagna i samarbete med KomHIT Flykting

Under året har Barn- och ungdomspsykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset tagit fram bildstöd tillsammans med KomHIT Flykting. Bildstöden översätts till tio språk och används i mötet med patienter som inte pratar svenska.

Isabel Wienberg är psykolog på BUP Hisingen. ”Bildstöden har varit väldigt uppskattade av kollegorna och används flitigt, även på svenska. Några språk är ju inte klara än och de är också efterfrågade”, säger hon och påpekar samtidigt vikten av att bildstöden inte tar bort behovet av tolk.

På BUP Hisingen har materialen sorterats efter språk i pärmar med både inplastade versioner och papperskopior. ”Det är viktigt att materialet är lättillgängligt. Vi har en hel del akutbesök och då behöver det kunna gå snabbt. Alla ska veta var materialet finns. Vi har också motsvarande mappar digitalt som är organiserade på samma sätt som pärmarna”, fortsätter Isabel Wienberg och berättar också att även många patienter uppskattar bilderna. ”Jag träffar många barn med neuropsykiatriska svårigheter och för dem upplevs det ofta kravfyllt att behöva sitta och bara prata med någon, men bilderna gör det lättare, och roligare, för dem.”

BUP har sex stycken översatta bildstödsmaterial och dessa är klara på sju av tio språk. Fler publiceras efterhand som de blir kontrollerade.

Se bildstöden för BUP här

Nytt kommunikationsmaterial från Mini-Maria och KomHIT Flykting

Mini-Maria Göteborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger. I våras inledde Mini-Maria ett samarbete med KomHIT Flykting för att ta fram bildstödsmaterial som personalen på Mini-Maria kan använda sig av i mötet med unga som pratar begränsad eller ingen svenska.

Personalen på Mini-Maria poängterade vikten av att påminna sina klienter om tystnadsplikten och att Mini-Maria inte har någon kontakt med Migrationsverket eller polisen. De ville också kunna stötta med bilder i samtalet om ungdomens livssituation, för att skapa bättre förutsättningar både för förståelse och för möjlighet att få uttrycka sig kring sådant de är nöjda med eller vill förändra.

Bildstöden blir även en hjälp för tolken som finns med vid samtalet och dessutom ett stöd för minnet för patienten som kan ta med sig bildstödet hem.

Än så länge finns material på tre språk ute på KomHIT Flyktings hemsida, men övriga tio språk läggs upp i takt med att de blir kontrollerade.

Se materialet från Mini-Maria här

KomHIT Flykting på Kvalitetsmässan

Då var det dags att snöra på sig de bekväma skorna för några heldagar på Kvalitetsmässan, Svenska mässan i Göteborg den 14-16 november. Det handlar om utveckling av den offentliga sektorn och KomHIT Flykting kommer att finnas i Västra Götalandsregionens monter för att samtala med besökare på mässan och för att visa sitt kommunikationsmaterial.

Under de senaste två åren har omkring 200 000 människor sökt asyl i Sverige och det finns många som idag uppsöker hälso- och sjukvården som inte pratar svenska. Alla patienter har laglig rätt till god och jämlik vård, så hur ska vi kunna erbjuda det? Kom förbi och se hur KomHIT Flyktings idé att använda bilder i kombination med översatt text, kan förbättra möjligheterna för detta.

Läs mer om Kvalitetsmässan här

KomHIT Flykting utbildar kommunikationsvägledare

Allt fler verksamheter samarbetar med KomHIT Flykting och nytt material kommer kontinuerligt ut på hemsidan – men vad händer sen? I sin implementeringsstudie som rörde användande av bildstöd på en neonatalavdelning uppmärksammade Malin Karlsson och Åsa Blom vikten av ansvariga på varje avdelning och rutiner kring hanteringen. Detta har vi tagit fasta på då vi erbjuder utbildning för samtliga deltagande verksamheter som berör just detta.

“Det är bra att få input från andra och få höra hur de gjort och hur man kan tänka”, säger Jessica Egerbo (till vänster på bilden) som deltog vid gårdagens utbildning tillsammans med sin kollega Cathrin Viberg (till höger på bilden). Båda två är specialistsjuksköterskor på diabetesmottagning barn, Drottning Silvias barnsjukhus.
“Vi tänker efter idag att vi kommer träna tillsammans i sköterskegruppen så att vi blir trygga med materialet och så att det blir så naturligt som möjligt”, fortsätter Cathrin och berättar att de också har planer på att göra en poster kring arbetet med KomHIT Flyktings bildstöd för att kunna presentera bland annat för SFSD, ett nationellt forum för diabetessjuksköterskor och ISPAD, den internationella motsvarigheten.

Nya bildstöd för Barnmottagning att ladda ner

KomHIT Flykting bjuder in till utställning

I projektet KomHIT Flykting tillverkar vi kommunikationsstöd för vårdpersonal att använda tillsammans med patienter som inte pratar svenska. Men hur ser kommunikationsstöden ut? Och hur går kommunikationen till?

Den 5 december mellan kl 9-12 bjuder vi in till en Öppen utställning i Jubileumsaulan på Sahlgrenska/SU. Det är gratis att komma och besöka utställningen och ingen anmälan krävs. Vård- och tandvårdspersonal, liksom alla andra som är nyfikna, kan komma och gå som de vill under förmiddagen. Flera olika verksamheter som deltar i projektet visar upp sitt material och vi får höra korta presentationer av både verksamheter och andra samarbetspartners i projektet.

Kom och låt er inspireras, lär er av andras erfarenheter och dela med er av era egna. Detta är en möjlighet till gratis kompetensutveckling för all personal som möter patienter som inte pratar svenska och en möjlighet för alla verksamheter att komma längre i arbetet mot en jämlik vård.

Sprid gärna vår inbjudan

I dagarna har vi publicerat nytt bildstödsmaterial här på webbplatsen. Materialet är framtaget i samarbete med NU-sjukvården.

”Vi möter dagligen människor där vi har svårt att veta om informationen har uppfattats korrekt även när vi har tolk. Med bildstöd får även barnen en god möjlighet att bli delaktiga i vad som väntar då vi kan kommunicera genom bilderna”, menar personalen på mottagningen.

”Bildstöd hjälper oss i kommunikationen med familjer som söker akut med sina sjuka barn. Vi har även god hjälp av bildstöd tillsammans med barn som ska göra en undersökning, exempelvis röntgen, bli opererade eller ska träffa en läkare på ett planerat besök, eller när vi skickar hem kallelser för en specifik undersökning, som magnetröntgen i narkos, så att familjen kan komma väl förberedd till besöket.”

Som med alla bildstöd som KomHIT Flykting tillverkar översätts även dessa till tio språk som kommer publiceras efterhand som de kontrollerats.

Skriv ut de nya bildstöden här

KomHIT Flykting sprider sin idé

Efter intensiva dagar i Stockholm på eFörvaltningsdagarna kan KomHIT Flykting konstatera att behovet av stöd i kommunikationen med samhällsmedborgare som inte pratar svenska är massivt. Hälso- och sjukvården har genom KomHIT Flykting fått tillgång till ett mycket konkret hjälpmedel som många andra aktörer i samhället ser skulle vara mycket användbart även för dem.

Vi är många som på olika sätt arbetar för att information och möjligheten till kommunikation ska vara tillgänglig för alla. Av dem som besökte KomHIT Flyktings monter kan som exempel nämnas representanter från Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Göteborgs stad, Patientnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som alla såg möjligheter med att utveckla liknande hjälpmedel för att underlätta både för personal och för klienter.

Här kan du ta del av översatta bildstöd

KomHIT Flykting på eFörvaltningsdagarna

Många patienter som inte pratar svenska har själva hittat lösningar för att ändå kunna kommunicera med hälso- och sjukvården. Det är inte ovanligt att patienterna har appar på sina telefoner med olika översättningstjänster som de använder för att ställa frågor eller be om något specifikt i mötet med vårdpersonal. På eFörvaltningsdagarna i Stockholm i nästa vecka står den ”digitala transformationen” i centrum. Här träffas representanter från hela samhället för att utbyta erfarenhet, få kunskap och knyta kontakter på vägen mot fler fungerande, effektiva och värdeskapande digitala lösningar. KomHIT Flykting är med och delar sin vision om hur kommunikation mellan vårdgivare och patienter som inte pratar svenska kan utvecklas. Vi kommer att visa vår webbresurs och inte minst PicTalk; appen där allt KomHIT Flyktings material finns uppladdat för kommunikation på arabiska och svenska.

Läs mer om eFörvaltningsdagarna här

KomHIT Flykting möter PicTalk - app för vårdkommunikation på arabiska

En av medarbetarna i KomHIT Flykting är Lorna Bartram som tillsammans med sin kollega Pac Lau tagit fram en app för kommunikation mellan vårdgivare och arabisktalande patienter. Genom att trycka på bilder och text på svenska eller arabiska kan du få innehållet uppläst på båda språken.

Vi är glada att kunna berätta att appen sedan i tisdags är uppdaterad med material som tillverkats inom KomHIT Flykting i samarbete med vårdpersonal, däribland barnkardiologi, BUP, flyktingmedicinsk mottagning, förlossning, habilitering, mobilt team, neonatal, tandvård och vårdcentral.

Än så länge fungerar appen endast på iPad.

Här kan du ladda ner appen

KomHIT Flykting på besök i Malmö

I veckan besökte Ingrid och Josefin från KomHIT Flykting personal från infektionsmottagning och infektionsavdelningar i Malmö. Personalen fick grundläggande kunskap om användning av bildstöd och tog sedan tillsammans fram underlag för mer användbart material, speciellt anpassat för infektionsvård, bl.a. bildstöd som kan användas i samband med isolering för att hindra spridning av smittsamma infektioner och vid provtagning vid misstanke om förekomst av multiresistenta bakterier.

Även verksamheter utanför Västra götalandsregionen deltar alltså i projektet och bidrar med sin kunskap och sitt driv till att skapa en bred materialbank på projektets webbplats.

Se material från deltagande verksamheter här

KomHIT Flykting medverkar på seminariedag om E-hälsa

Den 5 oktober kl. 9.00-16.15 håller DART en seminariedag på Östra sjukhuset i Göteborg med E-hälsa i fokus. Hur kan ny teknik användas för att förbättra för både personal och patienter?

På regeringens hemsida går att läsa: “År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.”

Den webbresurs som vi just nu bygger upp i projektet är ett exempel på hur vi kan göra detta. Här finns alla våra kommunikationsstöd lättillgängliga för vem som helst att använda. På dagen om E-hälsa ska vi visa hur vårdpersonal enkelt kan utnyttja dessa möjligheter.

Läs mer och anmäl dig här!

Platser kvar på utbildningsdag i november

I slutet av september kommer vi i KomHIT Flykting att hålla ännu en utbildningsdag för de verksamheter som är med i projektet. Under dagen får deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring bildstödsanvändning men stort fokus läggs också på att tillsammans hitta praktiska lösningar för att få det att fungera så bra som möjligt i vardagen. Vi vill att deltagarna efter dagen ska komma tillbaka till jobbet både inspirerade och med konkreta förslag på praktiska förbättringar t.ex. vad gäller hur bildstöden förvaras, skrivs ut och vid behov uppdateras.

Det är redan fullsatt den 21 september, men fortfarande finns det platser kvar till den 2 november. Vi uppmuntrar alla som varit med i projektet att anmäla personer från sin arbetsplats för att det material som vi tillverkat tillsammans ska komma till så stor nytta som möjligt.

Ladda ner inbjudan här!

"Är det här något som hänt dig?" Samtal om könsstympning blir lättare med bildstöd

I våras blev KomHIT Flykting kontaktade av ett projekt som drivs av region Östergötland och arbetar med att ta fram vårdprocesser som ska underlätta upptäckt och behandling av flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning. Tillsammans har vi nu tagit fram bildstöd som ska kunna användas i samtal med flickor och kvinnor och göra det lättare för personalen att nå fram till patienten och lättare för patienten att få hjälp och stöd.

Materialet ska kunna användas i många olika verksamheter som möter patienter som en misstänker kan vara drabbade eller i riskzonen.

Läs mer om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vårdknippan och passerkortet - så fungerar jobbet lättare!

Ibland tar det stopp! Bara om du har ditt passerkort kommer du igenom vissa dörrar. På samma sätt har du säkert upplevt hur kommunikationen med en patient ibland helt kollapsar.

Lika givet som att du bär med dig dina nycklar eller ditt kort kan du också ha din vårdknippa med dig. Då kan du när som helst kommunicera om de enklaste vårdrelaterade frågorna på de tio vanligaste asylspråken.

Läs mer, se film och ladda ner knippan här

Bildspelspresentation av KomHIT Flykting att använda på din arbetsplats!

Nu sparkar vi, precis som ni, igång en ny höst. Fler verksamheter ska få nytillverkat material som kan komma till nytta för många i landet. Samarbete har inletts med bland andra Ronald McDonald Hus, infektionsmottagningar på Skåne universitetssjukhus och akutmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus.

Har du redan sett materialet som finns på hemsidan? Här kan du ladda ner och använda vår bildspelspresentation. Den kan t.ex. visas på ett APT eller i ett annat forum, för att informera och inspirera dina medarbetare i samband med nystart efter semester.

Ladda ner presentationen här!

Glad sommar!

Efter en händelserik och intensiv vår, går nu en efter en i projektet på välförtjänt semester. Närmre 30 vitt skilda verksamheter har nu fått hjälp att tillverka och översätta kommunikationsstöd som underlättar i mötet med patienter som inte pratar svenska. Genom sitt deltagande i projektet har dessa verksamheter skapat bättre förutsättningar för en god och jämlik vård och större delaktighet för patienten – en stor eloge till er alla som dagligen arbetar mot detta mål.

Vikarierar du i sommar? Kolla in allt material som redan finns färdigt på vår hemsida – ladda ner, skriv ut och använd på din arbetsplats redan idag! Och glöm inte att sedan visa ordinarie personal som kanske missat den här möjligheten.

Här hittar du det material som redan nu är färdigt

Nytt tandvårdsmaterial i samarbete med Folktandvården i Vänersborg

Idag är vår logoped Susanne Bäckström i Vänersborg för en sista avstämning innan allt tandvårdsmaterial är färdigt. Bildstöden har Susanne tagit fram tillsammans med Folktandvården i Vänersborg som tar emot många asylsökande patienter som inte talar svenska. Tillsammans har de rett ut vad patienterna behöver kunna förmedla och vilken information som är viktig för personalen att nå fram med. Utifrån kartläggningen har ett flertal bildstöd tillverkats och när personalen på Folktandvården godkänt dem kommer de översättas.

I dagsläget finns endast materialet “hälsodeklaration” som tagits fram av folktandvården i Angered att hämta från hemsidan, men inom kort kommer även de nya finnas tillgängliga för nedladdning, utskrift och gratis spridning för alla tandvårdsmottagningar i landet som kan ha användning för dem.

Till tandvårdsmaterialet

Ständig uppdatering av bilder i bildstod.se

Den fria webbresursen bildstod.se skapades utifrån en vision om kommunikativ tillgänglighet för alla. Genom verktyget kan vem som helst, helt kostnadsfritt skapa ett konto, tillverka eget bildstödsmaterial, skriva ut och använda det direkt. Bilderna i bildstod.se har olika källor men alla får kopieras, delas och spridas (läs mer om licenser här: http://www.dart-gbg.org/licenser). Du kan även lägga till egna privata bilder, men då kan bildstöden inte göras offentliga.

Projektet KomHIT Flykting samarbetar med många vitt skilda verksamheter. Vi får chans att tillverka bildstödsmaterial kring en mängd olika ämnen och lär oss hela tiden väldigt mycket. Som exempel kan nämnas samarbetet med Region Östergötland och deras projekt för att ta fram vårdprocesser för upptäckande, stöd och behandling gällande könsstympning av flickor och kvinnor, vilket i Sverige är olagligt – ett mycket angeläget arbete som bygger på ett nationellt regeringsuppdrag.

Hela tiden ökar behovet av nya bilder som kan användas för att visualisera ett samtal och vi jobbar kontinuerligt med att lägga till bilder i bildstod.se. Dels ritar vi egna bilder, dels kommer vi med önskemål till andra illustratörer som vi samarbetar med.

Skapa ditt bildstöd här!

KomHIT Flykting gästar Minclusion - konferens för integration med mobilen

Hur kan mobil teknologi användas för att främja integration av nyanlända? Den frågan ställer man i projektet Integration med mobilen, som är ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Projektet syftar till att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända så att de på ett mer individanpassad och tidseffektivt sätt blir integrerade i det svenska samhället.

På måndag den 12 juni håller projektet en spännande konferens på Lindholmen i Göteborg och KomHIT Flykting gästar konferensen för att berätta om det arbete vi gör och för att knyta kontakter.

Läs mer om projektet Minclusion

KomHIT Flykting inspirerar europeiska sjukhus

I veckan hade KomHIT Flykting besök av Maria Pilar Muñoz, kommunikationschef på ett sjukhus i Valencia i Spanien och Sjoerd Walburg, som är chef på en akutmottagning i Alkmaar, Nederländerna. De deltar i det internationella utbytesprogrammet HOPE exchange programme och besöker sjukhus, institutioner och enheter i VGR som på olika sätt arbetar med att utveckla hälso- och sjukvården.

Båda besökarna uttryckte att de ser ett stort behov även i Nederländerna och i Spanien av motsvarande material som det KomHIT Flykting tar fram. I Valencia är sjukhuset beroende av frivilligorganisationer för tolkning i vårdsituationer. Ibland, men inte alltid, kan telefontolkning erbjudas patienten och vårdgivaren. Både Maria och Sjoerd menade att de önskade driva frågan om att ta fram översatta bildstöd på sina respektive sjukhus och hoppades på fortsatt kontakt med medarbetarna i KomHIT Flykting.

Läs mer om Maria och Sjoerd, och om HOPE

Magisteruppsats om implementering av KomHIT Flykting

Logopedstudenterna Malin Karlsson och Åsa Blom har skrivit en gedigen magisteruppsats som beskriver upplevelsen av att använda bildstödsmaterial på en neonatalavdelning. Personal på avdelningen har intervjuats och intervjuerna har analyserats. I studiens slutsats skriver författarna: “Viktiga resultat var att bildmaterialet upplevdes underlätta för vårdpersonalen i kommunikation med patientgruppen. Dessutom var personalen motiverad till att använda bildmaterialet och upplevde ett stort behov av det på avdelningen. Vidare framkom att utbildning och formellt utsedda ansvariga på avdelningen är en viktig del i att göra implementeringsprocessen framgångsrik.”

Ladda ner uppsatsen från vår forskningssida

Stasband eller stadsbad? Noggrannhet viktigt vid översättning!

KomHIT Flykting presenterade sitt arbete under Vetenskapsfestivalen i Göteborg under temat “Translation slam”. Vi som arbetar i projektet behärskar inte alla de tio språk som allt materialen översätts till. Översättningarna utförs istället av Tolkförmedling Väst som får underlag från oss. Vikten av att översättaren har förståelse för materialets syfte, förstår kontexten och även får se bilderna, kan inte nog understrykas.

Ändå händer det förstås att missuppfattningar uppstår. Som exempel kan nämnas när ordet “krysta” vid en förlossning, översattes till “tryckpress”, när “fåtölj” blev “fotolja” eller när “stasband” (som används vid blodprovtagning) översattes till “stadsbad”. Därför kontrolleras allt material av medicinskt kunnig personal som behärskar det aktuella språket. Materialet som läggs upp i pdf-format på hemsidan är alltid kontrollerat. På grund av att det finns dialektala skillnader inom språken och till följd av den mänskliga faktorn kan vi dock aldrig helt garantera att inga språkliga oklarheter eller missar kommer att förekomma.

Fotograf: Niklas Bernstone för Vetenskapsfestivalen

Läs mer om Vetenskapsfestivalen här

Nu finns vår informationsfilm med engelsk textning

På startsidan på KomHIT Flyktings hemsida finns en informationsfilm om projektet. Den beskriver både syftet med att använda bildstöd och hur arbetet med att ta fram de översatta materialen går till.

Filmen är förstås textad till svenska, och sedan ett par dagar tillbaka även till engelska. Sprid gärna filmen! Vi önskar att alla ska få bättre kunskap kring hur vi kan förbättra patientsäkerheten, öka patientens delaktighet och skapa förutsättningar för god och jämlik vård till alla.

Se filmen här

Hur ska en förklara hur ett avföringsprov går till?

Vissa procedurer är besvärligare än andra att förklara för en patient, även om patienten och vårdgivaren pratar samma språk. Än mer om vårdgivaren och patienten har olika språk och kommer från olika kulturer. Burkar, pinnar, spatlar, rör, lock, tops, vätskor och kartongfat; allt måste bli rätt för att provet ska ge de svar vi behöver! Det underlättar om vi får en tydlig instruktion med både bilder och text. Men, för att situationen ska kännas bra för alla parter behöver vi också kunna sätta ord på att det kan kännas genant och besvärligt, och inte minst att vårdgivaren är van och obekymrad!

Just nu tillverkar vi i KomHIT Flykting material för att underlätta kommunikationen när en patient behöver lämna avföringsprov. Materialet kommer som vanligt att kunna laddas ner och skrivas ut gratis av alla som behöver det, så fort det är klart.

Här kan du tillverka egna bildstöd gratis

Stort intresse för KomHIT Flykting på Barnrättsdagarna

 

Under Barnrättsdagarna i Örebro fick vi i KomHIT Flykting chans att träffa många intresserade besökare. Den vanligaste reaktionen var igenkänning inför de utmaningar vi beskriver; svårigheter att nå fram eller förstå enkel information i mötet med en person som inte pratar samma språk. Besökarna visade också förvåning och entusiasm inför att allt vårt material är gratis och finns att ladda ner, skriva ut och börja använda direkt.

Projektet riktar sig till hälso-, och sjukvård och tandvård, men även personer från många andra delar av samhället uttryckte stort behov av motsvarande kommunikationsstöd att använda i sina respektive verksamheter.

Vi ser nödvändigheten i att använda bildstödskommunikation för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Detta blev allt tydligare under flera av konferensens föreläsningar och seminarier. Barn på flykt hamnar i många situationer som kan te sig obegripliga och skrämmande. Med hjälp av bildstöd kan vi öka begripligheten och möjligheten till inflytande för många barn.

 

Här finns allt material att ladda ner och skriva ut

KomHIT Flykting på barnrättsdagarna i Örebro

 

 

Barn på flykt och deras rättigheter är ett högaktuellt ämne. Barnrättsdagarna i Örebro 25-26 april har temat: Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering.

KomHIT Flykting kommer att finnas på plats för att visa hur vi kan bidra till att barnkonventionen följs. Med hjälp av att använda anpassat bildstöd i vårdsituationer kan barnet bli mer delaktigt och vi kan möjliggöra barnets rätt att uttrycka sin mening. Kom förbi och titta på vårt material och få inspiration och kunskap om hur det kan användas.

Bilderna på barnen här intill är skapade av Linn Greaker i samarbete med KomHIT Flykting och Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/

Läs programmet för Barnrättsdagarna här

Glad påsk!

 

 

Vi i KomHIT Flykting vill önska er alla en fin påskhelg. I nuläget är vi nio personer som arbetar delvis eller endast med projektet. Är du nyfiken på vilka vi är, vår bakgrund och vad vi specifikt gör i KomHIT Flykting? Då kan du klicka på knappen nedan och läsa mer om oss!

Ta hand om varandra!

Läs mer om oss

Nu sprider vi kunskapen vidare

 

För att det vardagliga arbetet med bildstöd i verksamheterna ska fungera, finns flera viktiga faktorer. Vi tror att ökad kunskap om möjligheterna med bildstödskommunikation motiverar och inspirerar. Men minst lika viktiga är de praktiska delarna av användandet. Hur tillverkar vi nytt, vem skriver ut det och var förvarar vi det?

Vi bjuder in till en heldag där alla dessa aspekter får plats och där vi kan lära av varandra och dela erfarenheter. Deltagarna får dessutom handfasta tips på hur de kan föra kunskapen vidare på sina arbetsplatser. Första chansen att vara med blir den 1 juni.

 

Ladda ner inbjudan!

Projektet representerat på Hack for Health 2017

 

 

 

Om man sätter ihop ett antal sjukvårdspersonal, chalmerister och patienter – vad kan det bli då? Det var frågan som Sahlgrenska Universitetssjukhuset ville ha svar på när det första Hack for Health gick av stapeln i mars 2017.

Stina Högström från en av verksamheterna vi samarbetar med i projektet skickade in en idé om att ta fram en app för tuberkulosbehandling i hemmet, och Susanne Bäckström deltog tillsammans med henne i hacket som en av representanterna för vården.

Läs mer om vårt deltagande i Hack for Health 2017

Arbetet med verksamheter och material fortskrider

 

Under 2016 har vi arbetat med många olika verksamheter och nu under 2017 är flera på gång in. Just nu arbetar vi mycket tillsammans med Folktandvården i Vänersborg, barn- och ungdomsmottagningen på NÄL, Barnkardiologen, BUP och ambulanssjukvården. Vi är också inne i en intensiv fas där personer som talar språken vi översätter till granskar bildstöden.

Läs mer om hur arbetet fortskrider

Projektet deltar på Leva & Fungera 4-6 april 2017

 

 

Den 4-6 april går mässan Leva & Fungera av stapeln i Göteborg. Mässan är Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet. Hit kommer över 14 000 besökare, från brukare till politiker, för att hitta nya lösningar och hänga med i vad som händer.

Det går att hitta material och information om KomHIT Flykting i utställningen alla tre dagarna. Ulrika och Susanne kommer också att hålla i en föreläsning om projektet tisdagen den 4:e april mellan klockan 11 och 12. Kom gärna och hälsa på oss i monter A01:54!

Studierna ledde till apputveckling av språkstöd för nyanlända

 

Lorna Bartram  arbetar i Darts projekt KomHIT Flykting där hon bland mycket annat bidrar med sin kunskap i arabiska och närliggande språk.
I det senaste numret av Göteborgs Universitets tidning Humanisten är Lorna intervjuad om sitt arbete med språk och interkulturell kommunikation.

Läs artikeln i Humanisten

Projektet på Sahlgrenskas kvalitetsdagar

 

 

Här kan du se en intervju med Ingrid och Susanne om KomHIT Flykting, utlagd på YouTube av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samband med kvalitetsdagarna 2016.

KomHIT Flykting - ett uppdrag från Regionstyrelsen

 

Den 2 december 2015 gav Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen DART i samarbete med Koncernstab Kommunikation och Externa relationer vid Koncernkontoret i uppdrag att ta fram ett bildstöd som kan användas tillsammans med nyanlända inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Uppdraget kom som en följd av den stora mängden människor som flydde under hösten 2015, och behovet av att överbrygga språkbarriärer inom sjukvården. DART hade under hösten på eget initiativ tagit fram bildkartor för detta ändamål.

Här kan du läsa ett PM om projektet

Bilder överbrygger språkproblem

DARTs bildstöd för samtal med människor som flytt väcker stor uppmärksamhet i media. Här kan du läsa om eller lyssna på ett klipp där enhetschef Ulrika Ferm pratar i P4 Göteborg.

Läs eller lyssna på Sveriges radios hemsida