På gång

Arbetet med verksamheter och material fortskrider

Under 2016 har vi arbetat med många olika verksamheter och nu under 2017 är flera på gång in. Just nu arbetar vi mycket tillsammans med Folktandvården i Vänersborg, som ibland bemannar en mobil tandläkarmottagning vid Restad gårds asylboende. Vi har också precis påbörjat samarbetet med barn- och ungdomskliniken på NÄL som har flera olika verksamheter de vill utveckla bildstöd till. Vi färdigställer också just nu material till barnkardiologen, som redan tidigare har arbetat mycket med bildstöd och har material som passar på många olika typer av barnavdelningar. Barn- och ungdomspykiatrin och ambulanssjukvården är två andra verksamheter som är aktiva i projektet just nu. Vi ser fram emot att få dela med oss av materialet under året!

När materialet är tillverkat och översatt granskas det alltid av personer som talar de olika språken, och som har medicinsk kompetens. Just nu är vi inne i en aktiv ”granskarfas” då vi sitter tillsammans med modersmålstalarna och ändrar i materialet, om det är någonting som har blivit översatt på fel sätt. Det är ett arbete som tar mycket tid, men som också är väldigt givande – och framför allt kvalitetshöjande!