På gång

Utbildning om bildstöd för översättare

I veckan anordnade KomHIT Flykting en utbildningsdag för Tolkförmedling Västs översättare. Översättarna fick kunskap om hur och varför bildstöd används inom vården och de fick också lära sig att använda vårt bildstödsverktyg bildstod.se för att översätta direkt i webbverktyget.

Översättarnas arbete är förstås helt avgörande för projektet eftersom vi tar fram bildstöd på elva språk. Genom ökad kunskap om syftet med materialen, liksom möjligheter och begränsningar i framtagandet av dem, finns förhoppningar om att kvaliteten på översättningarna ska öka och att processen för att ta fram översatta bildstöd ska kunna bli mer effektiv.

Läs mer om de aktuella språken här