Praktiskt om bildstöden

Såhär kan du använda bildstöden

  • Det finns inget rätt eller fel sätt att använda bildstöd, pröva dig fram och använd som du vill
  • Se bildstödet som en illustrerad parlör
  • Strunta i grammatik
  • Prata och peka på bilden samtidigt
  • Använd även kroppsspråk
  • Erbjud och använd även då tolk är med
  • Om tolken är med på telefon kan tolken titta på eller ladda hem motsvarande karta på webbsidan
  • Kombinera bilder

Placering av text

Grundprincipen för placering av text i bildkartorna är att målspråket står ovanför bilden, för att inte skymma den när man pekar:

  • Rad 1 och 2 (över bilden): text på målspråket
  • Rad 3 (under bilden): svensk text, som är originalspråket

På vissa bildstöd finns text med västerländska bokstäver för att beskriva uttalet av målspråket på en av raderna.