Praktiskt om bildstöden

Såhär kan du använda bildstöden

 • Det finns inget rätt eller fel sätt att använda bildstöd, pröva dig fram och använd som du vill
 • Se bildstödet som en illustrerad parlör
 • Strunta i grammatik
 • Prata och peka på bilden samtidigt
 • Använd även kroppsspråk
 • Erbjud och använd även då tolk är med
 • Om tolken är med på telefon kan tolken titta på eller ladda hem motsvarande karta på webbsidan
 • Kombinera bilder

Placering av text

Grundprincipen för placering av text i bildkartorna är att målspråket står ovanför bilden, för att inte skymma den när man pekar:

 • Rad 1 och 2 (över bilden): text på målspråket
 • Rad 3 (under bilden): svensk text, som är originalspråket
 • Rad 3 (under bilden): oftast tom men tänkt för text som beskriver uttal av målspråket med ”svenska” bokstäver

På vissa bildstöd finns text med västerländska bokstäver för att beskriva uttalet av målspråket på en av raderna.