Språken

Vokabulär på flera språk

Allt material som tillverkats i projektet har översatts till tio asylspråk. Språken har valts utifrån statistik från Migrationsverket och Tolkförmedling Väst. Flera språk gränsar till varandra geografiskt men talas av olika folkgrupper och delvis i olika länder. Språk som är besläktade kan likna varandra i tal, men skrivas med olika alfabet. Det finns ingen garanti att talare av dessa språk kan förstå ”det andra” språket. Bildstöden översätts även till engelska.

Projektet har översatt flera tusen ord och har på så sätt byggt upp en relevant sjukvårds- och tandvårdsvokabulär. Materialet finns också med endast svensk text. För personer som inte pratar något av de översatta språken kan det vara bekvämare att använda dessa.

Alla asylspråkens översättningar i projektet är gjorda av Tolkförmedling Väst. Under projektets gång har vi haft olika rutiner för att kontrollera bildstöden språkligt. Inledningsvis bad vi medicinskt kunniga personer som talar både svenska och det aktuella språket att kontrollera bildstöden. Ändringar gjordes utifrån deras synpunkter. Vi hamnade dock ibland i tveksamheter. I dagsläget följer vi Tolkförmedling Västs ordinarie rutiner där alla översättningar kontrolleras före leverans till oss. Vi gör en intern kontroll av bildstödens utformning före publicering. Trots professionell översättning och extra kontroller upptäcks ibland fel i det färdiga materialet. Vi är tacksamma om ni rapporterar dessa till oss.

Vokabulären läggs också kontinuerligt in i Bildstöd.se och kan användas för att översätta ord i bildkartor. I Bildstöd.se kompletteras denna vokabulär med ordlistor från Lexin för att ännu fler ord ska gå att översätta direkt.

Språk

Ordlistorna utgår från flera tusen svenska ord som rör hälso- och sjukvård. Under varje språk nedan finns en kort information om dem och var de talas. Informationen kommer från Tolkförmedling Väst.

  • Talas i Albanien och Kosovo. Skrivs med latinskt alfabet. Dialektala skillnader förekommer enbart i tal.

  • Arabiska är officiellt språk i bland annat Irak, Syrien, Jordanien, Libanon, Egypten, Sudan, Libyen, Tunisien, Algeriet, Marocko samt Mauretanien. Det förekommer dialektala skillnader av arabiskan, men översättarna använder sig av standardarabiskan.

  • Ett samlingsnamn för språken som talas i Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Serbien och Montenegro. Översättningarna skrivs vanligtvis med latinska alfabetet, men det kan förekomma önskemål om användande av det kyrilliska alfabetet.

  • Talas i (norra) Afghanistan. Besläktat med persiska (jfr svenska/norska/danska). Kan kallas en arkaisk version av gammal högpersiska. Skrivs med modifierat persiskt alfabet.

  • Talas i norra delarna av de gamla kurdiska områdena, främst i sydöstra Turkiet, nordvästra Iran, norra Irak och norra Syrien. Det mest utbredda av de kurdiska språken till ytan. Skrivs med latinskt alfabet.

  • Talas i Afghanistan. Modersmål för 42% av invånarna. Talas också i angränsande delar av Pakistan. Skrivs med modifierat arabiskt alfabet.

  • Även kallat farsi/parsi, talas främst i Iran och skrivs med det iranska alfabetet. Det förekommer inga dialektala skillnader i språket, men är nära besläktat språket dari.

  • Talas i Somalia och närliggande områden. Somaliskan har många låneord från arabiskan, engelskan och italienskan. Somaliskan har tidigare bland annat skrivits med det arabiska alfabetet, men har övergått till latinskt alfabet.

  • Talas i södra (centrala) delar av de gamla kurdiska områdena, främst i Irak, Irakiska Kurdistan och Iranska Kurdistan. Ett av två officiella språk i Irak. Skrivs med perso-arabiskt alfabet.

  • Även kallat tigrinska, talas i Eritrea och norra Etiopien. Skrivs med tigrinja-alfabet.