Verksamheter och bildstöd

Material

Här hittar du samtalskartor och informationstexter framtagna i samarbete med många olika verksamheter. Materialet produceras kontinuerligt och läggs ut i takt med att det blir färdigt. Titta alltså gärna in igen om du just nu inte hittar material under en viss verksamhet eller på ett visst språk!

Man kan använda bildstöden på den här webbsidan på många sätt. Här har vi samlat lite tips och praktisk information som kan vara bra att tänka på.

Praktiskt om bildstöden

Abortmottagning

Samtalskarta om abort

Akutsjukvård

Akutjournal med flera

Apotek

Apoteksboken

Barn- och ungdomssjukvård

Flera verksamheter

Barnhälsovård

Vaccination med flera

Barnmorskemottagning

Preventivmedel med flera

Basal omvårdnad och kommunikation

Vårdknippa med flera

Beroendevård

Kartläggning med flera

Boende vid sjukhus

Incheckning med flera

BUP, barn- och ungdomspsykiatri

Bedömningsbesök med flera

Diabetesmottagning

Mat och insulin med flera

Emergency Medical Services

For humanitarian aid

Erbjudanden och kallelser

Hälsoundersökning med flera

Flyktingmedicinsk mottagning

Reception, provtagning

Förlossning

Undersökning med flera

Geriatrik

Höftledsoperation med flera

Gynekologi

Akutbesök med flera

Habilitering

Hjälpmedel med flera

Handkirurgisk mottagning

Jourmottagning med flera

Hörsel- och dövverksamhet

Babymottagning med flera

Infektionssjukvård

Isolering med flera

Knippor

Alla knippor samlade

Kommunikations- och dataresurscenter

Kommunikationsstöd

Lekterapi

Information till föräldrar

Mag-tarm-levermottagning

Gastrostomi med flera

Mobilt team

Hälsoundersökning

Mässling och vaccination

Mässling, vaccination

Neonatal

Amningsknippa med flera

Njur- och dialysmottagning

Omvårdnadsknippa

Onkologi

Behandling vid cancer

Psykiatri

Tvångsmedicinering med flera

Reception

Bildstöd för reception

Regionhabiliteringen

Utrymning med flera

Röntgen

Datortomografi med flera

SRHR - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Könsstympning med flera

Så fungerar vården

Rätt till vård med flera

Tandvård

Hälsodeklaration med flera

Teckenfilmer

Teckenkarta och teckenfilmer

Tolkning

Rätten till tolk med flera

UroTarmhabilitering

Cystometri med flera

Vårdcentral

Reception

Öron- näs- och halsmottagning

Hörseltest med flera