Abortmottagning

I samarbete med Abortmottagning Gynekologi, Östra sjukhuset, Göteborg

Till Abortmottagningen söker sig gravida kvinnor/par som funderar på eller har tagit beslut om att göra en abort. För att kunna utföra en abort behöver man datera graviditeten med hjälp av ett vaginalt ultraljud, göra en gynekologisk undersökning samt ta prover för könssjukdomar.

Vi tar även emot gravida kvinnor/par där man upptäckt missbildning på fostret och/eller missfall.

Alla som söker abort erbjuds samtalsstöd om de så önskar.  Vi erbjuder även preventivmedelsrådgivning och återbesök för insättning av spiral /p-stav.

Graviditetslängden avgör vilken abortmetod som finns tillgänglig för kvinnan.

Om man behöver /önskar göra sin abort på sjukhus vårdas man på vår vårdavdelning.

Liknande bildstöd