Barn- och ungdomsmedicin

I samarbete med barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

En venport är en dosa med en slang som opereras in i ett blodkärl på halsen och under huden vid bröstkorgen. En patient kan få en venport när hen behöver få upprepade behandlingar direkt in i blodet. Genom dosan kan patienten få läkemedel, dropp och lämna blodprover utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna.

På Barn– och ungdomsmedicinsk mottagning på Skaraborgs Sjukhus i Skövde träffar vi många barn som har venportar. Med hjälp av bildstöd kan vi nå fram bättre med information och få till lugnande samtal kring procedurerna i samband med att vi sätter eller tar bort nålen ur venporten.

I samarbete med Medicinmottagning barn, Tuberkulosteamet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Teamet utreder och behandlar barn och ungdomar med latent eller aktiv tuberkulos. Behandlingen pågår under 3 eller 6 månader med besök hos läkare och sjuksköterska.

Många av våra patienter är ensamkommande flyktingar med stora språksvårigheter och traumatiska händelser med sig. Det är därför viktigt att de får skriftlig information både på sitt eget språk så att de tar medicinen på rätt sätt och kommer på besöken.

Liknande bildstöd