Barnhälsovård

I samarbete med Nötkärnan Kortedala vårdcentral och BVC

BVC följer barnen från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårds­programmet. Med jämna mellanrum kontrolleras hur barnet växer och utvecklas, man arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem samt sjukdomar. Under den första månaden träffas vi varje eller varannan vecka, upp till fyra månader träffas vi en gång i månaden och därefter varannan månad upp till ett års ålder.

På barnavårdscentralen ger vi råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör barnets hälsa och vi följer vaccinationsprogrammet i samråd med vårdnadshavarna.

Vi kan vid behov erbjuda stöd ifrån psykologer, barnläkare, dietist, socionom och logoped inom barnhälsovårdens verksamhet.

I samarbete med Central Barnhälsovård Västra Götaland

Barnhälsovården arbetar hälsofrämjande och vänder sig till barn 0-6 år och deras familjer. Verksamheten arbetar utifrån ett nationellt barnhälsovårdsprogram som har målsättningen att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa, samt tidigt upptäcka problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Utifrån barnet och familjens behov erbjuds kontakt med psykolog, barnläkare, dietist, socionom och logoped.

Liknade bildstöd