Barnkardiologi

I samarbete med Barnkardiologen Avdelning 323, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Barnkardiologen vårdar barn och tonåringar med medfödda eller förvärvade hjärtfel. Här utförs kirurgi, kateterbehandling, medicinsk behandling samt utredningar vid komplexa hjärtfel och hjärttransplantationer.

I och med de nya flyktinggrupperna som kommit möts vi av patienter med hjärtfel som åtgärdats annorlunda eller inte alls.

I samband med hjärtfel är det viktigt att patienten kan förklara för oss hur de mår och vi behöver snabbt kunna förklara för patienterna vad vi behöver göra i akuta situationer då tolk ej finns att tillgå.

Detta bild-textmaterial är av stor betydelse för oss i olika situationer som komplement till tolk. Vi är jätteglada att vi fått denna möjlighet att kunna kommunicera bättre!

Inskötning

Begreppet inskötning avser aktiviteter som görs dagen före operation på Barnkardiologen i Göteborg. Vi har gjort två versioner av bildstöd för denna aktivitet.

Den längre versionen har de olika kontrollerna (längd, vikt, ultraljud etc) inlagda och den kortare versionen har kontrollerna på ett separat blad för att bilderna ska kunna klippas ut och sättas upp på t ex en skåpdörr och flyttas efter hand från ”ska-göra-sidan” till ”färdig-sidan” i takt med att de blir klara.

Både varianterna passar att skriva ut som häfte i A5-format.

Liknande bildstöd