Barnmottagning

I samarbete med Barn- och ungdomsmottagningen, NU-sjukvården, NÄL och Uddevalla sjukhus

Barn- och ungdomsmottagningen i NU-sjukvården är belägen på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) och Uddevalla sjukhus. Vi har på båda mottagningarna en planerad mottagning och en dagvårdsmottagning. På NÄL har vi även en jourverksamhet som är öppen dagtid.

Bildstöd hjälper oss i kommunikationen med familjer som söker akut med sina sjuka barn. Vi har även god hjälp av bildstöd tillsammans med barn som ska göra en undersökning, exempelvis röntgen, bli opererade eller ska träffa en läkare på ett planerat besök.

Vi har även bildstöd till hjälp när vi skickar hem kallelser för en specifik undersökning, som magnetröntgen i narkos, så att familjen kan komma väl förberedd till besöket.
Vi möter dagligen människor där vi har svårt att veta om informationen har uppfattats korrekt även när vi har tolk. Med bildstöd får även barnen en god möjlighet att bli delaktiga i vad som väntar då vi kan kommunicera genom bilderna.

Liknande bildstöd