Beroendevård

I samarbete med Mini-Maria Göteborg, Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Social resursförvaltning, Göteborgs stad

Mini-Maria Göteborg är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år med risk- eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger samt deras närstående. Vi erbjuder information, rådgivning och behandling med samtal individuellt, för familjen och nätverket, medicinsk behandling, provtagning, konsultativa insatser samt kontakt med SMC-Pilen, en specialiserad ungdomsmottagning.

Mini-Maria Göteborg är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kontakt kan tas med mottagningen via telefon eller hemsidan minimaria.se och en snabb tid kan erbjudas, oftast inom 1-2 veckor.

Liknande bildstöd