Boende vid sjukhus

I samarbete med Ronald McDonald Hus, Göteborg

Ronald McDonald Hus är ett ”hem hemifrån” för familjer med svårt sjuka barn som behandlas på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Många familjer behöver bo långt hemifrån för att få rätt specialistvård. Ronald McDonald Hus erbjuder att familjerna kan bo och leva tillsammans under vårdtiden som är en svår period i deras liv. Här kan familjerna bo och sova i egna rum, äta sin egen lagade mat, koppla av samt finna stöd genom de andra familjerna som bor i huset.

När tolk saknas har verksamheten behov av bildstöd i kommunikationen mellan familjerna och personalen.

Liknande bildstöd