BUP, barn- och ungdomspsykiatri

I samarbete med BUP Hisingen och BUP Gamlestaden, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, vänder sig till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar.

Liknande bildstöd