Diabetesmottagning

I samarbete med Diabetesmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barndiabetesmottagningen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus behandlar barn upp till 18 år med framförallt typ 1 diabetes. Även barn med annan form av diabetes behandlas hos oss.
Till oss kommer barn och deras familjer då barnet insjuknat i diabetes. Barnen följs regelbundet på mottagningen och barnet och familjerna utbildas i barnets egenvård. Vi utbildar även andra viktiga personer runt barnet t.ex. skola och förskola.

Vi är ett tvärprofessionellt team kring barnet som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterska, psykolog, kurator, dietister och lekterapeuter. Vi bedriver också forskning och utvecklingsarbete.

Liknande bildstöd