Erbjudanden och kallelser

Användning

Kallelsen är ofta den första kontakten mellan patienten och vårdgivaren. I kallelsen förmedlas avsikten med vårdbesöket, tid, plats, vilka som ska vara med och kanske saker som patienten ska tänka på inför besöket. Därför är det av största vikt att patienten förstår informationen i brevet. Kallelser ser förstås olika ut beroende på verksamhet, men många saker är också gemensamma. Här har vi samlat de erbjudanden och kallelser som är framtagna för olika verksamheter.

Här hittar du exempelvis den översatta kallelsen “Erbjudande om hälsoundersökning”. Kallelsen finns i två olika versioner beroende på vem som utför undersökningen, antingen sjuksköterska eller läkare. Kallelsen är en förenklad och bildsatt version av Adlongruppens kallelse, som tillverkats inom projektet ”Förbättrade hälsoundersökningar för migranter” (MIG-projektet). Den utgår också från Socialstyrelsens föreskrifter om hälsoundersökning som ska erbjudas alla asylsökande av landstinget.

Bildstöd

Här hittar du bildstöd som kan användas för att skicka ut erbjudanden eller kallelser.

Liknande bildstöd