Filmer med tecken

Att använda tecken kan vara ett sätt att komplettera och underlätta kommunikationen om det finns barriärer i språket. Nedan finns en bildkarta med många vanliga ord som kan behövas i en sjukvårdssituation. Varje ord på kartan är också inspelat som ett tecken. Inspelningen har gjorts av Britt Claesson, teckenpedagog på Dart Kommunikations- och dataresurscenter.