Flyktingmedicinsk mottagning

I samarbete med Flyktingmedicinsk mottagning, Närhälsan, Göteborg

Mottagningen utreder och behandlar fysisk och psykisk ohälsa hos flyktingar som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Mottagningen utför även hälsoundersökningar av asylsökande.

Med hjälp av bildstöd kan patienter och personal prata om vilka problem patienten upplever och även planera eventuell behandling.

Liknande bildstöd