Förlossning

I samarbete med Normalförlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset

Hit kommer kvinnor för att föda barn. När patienten kommer till förlossningen finns inte alltid tillgång till tolk. Bildstödet blir ett komplement för kvinnan och hennes partner att beskriva sin graviditet, värkarna och sina önskemål kring födandet.

Liknande bildstöd