Geriatrik

Geriatrik

Geriatriken arbetar med att utreda, behandla och rehabilitera äldre patienter med somatisk, ofta multifaktoriell sjukdom så att man kan uppnå optimal funktion och återgå till tidigare boende. Vårt uppdrag är främst att ta emot patienter med höftfraktur. Vårdprogram och checklista finns för patienter med höftfrakturer. Direktintag sker av akut sökande, medicinskt sjuka, äldre personer med behov av geriatrisk vård. För denna patientgrupp bedrivs pre- och postoperativ vård vid Geriatriken i nära samarbete med Ortopedi.

Vi arbetar i team och har ett rehabiliteringsinriktat förhållningssätt.

Liknande bildstöd