Habilitering

I samarbete med Habiliteringscentrum, Region Västmanland

Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med livslånga funktionsnedsättningar som är i behov av stöd och behandling för att underlätta sitt dagliga liv. På habiliteringen arbetar flera yrkesgrupper i team.

För att nå ut till nyanlända patienter med andra modersmål behöver verksamheten informationsblad om hur det går till att få ett hjälpmedel, vilket stöd habiliteringen kan ge och vilka begränsningar verksamheten har. Det är viktigt för att undvika missförstånd.

Liknande bildstöd