Handkirurgisk mottagning

I samarbete med handkirurgisk mottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Till oss kommer patienter som har olika sjukdomar och skador i händerna. Vi behandlar patienter i alla åldrar för både planerade och akuta besök.

Vi möter ofta människor där vi har svårt att veta om information har uppfattats korrekt även när vi har tolk. Vid tolkanvändning är bildstödet ett komplement, men också ett stöd för patient, anhöriga och personal när tolk inte finns tillgänglig.

En bra kommunikation mellan patient och vårdpersonal är en förutsättning för en bra, säker och jämlik vård.

Vi tycker att det är väldigt roligt att vi fått denna möjlighet till att kunna kommunicera bättre!

Liknande bildstöd