Hörselverksamhet

I samarbete med Hörselverksamheten, Hörselteam barn och ungdom, Habilitering & Hälsa

Vi arbetar med habilitering och rehabilitering för vuxna och barn i alla åldrar som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Vi arbetar tillsammans med patienten för att hitta lösningar för ökad delaktighet i samhället och för en så välfungerande vardag som möjligt. Vi utgår alltid utifrån varje patients unika behov. Vi planerar våra insatser tillsammans med patienten och vi har en helhetssyn där vi använder oss av vår kunskap inom audiologi, teknik, pedagogik och inom det psykosociala området. Hörselverksamheten provar ut och anpassar hörseltekniska hjälpmedel, erbjuder teknisk service och utför hörseldiagnostik.

Vi tror att användning av bildstöd underlättar för många patientgrupper, för ökad förståelighet och delaktighet.

Liknande bildstöd