Infektionssjukvård

I samarbete med Infektionsmottagningar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus

På en infektionsmottagning tar vi emot patienter som har en infektion som behöver bedömning av läkare eller sjuksköterska med specialistkunskap inom infektionssjukdomar. Våra specialområden omfattar hepatit, HIV, immundefekter, blodsmitta, tropiska sjukdomar, tuberkulos och HIV. Är du bärare av multiresistenta bakterier (MRB) är det hos oss du får information om fortsatt vård och behandling.

Liknande bildstöd