Infektionssjukvård

I samarbete med Infektionsmottagningen, Skånes Universitetssjukhus Malmö

Vi tar emot dig som har en infektionssjukdom som blodsmitta, tuberkulos, hepatit, immunbrist, tropiska sjukdomar eller HIV. Är du bärare av multiresistenta bakterier (MRB) är det hos oss du får information om fortsatt vård och behandling.

Liknande bildstöd