Kommunikations- och dataresurscenter

I samarbete med Dart, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Dart är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

På Dart bedrivs utredning och utprovning på specialistnivå. Vi informerar, handleder, utbildar och bedriver forskning om olika former av kommunikationsstöd och samspelsstrategier. Tillgänglighet och delaktighet är centrala begrepp.

Bildstöd är någonting vi alltid har med oss när vi informerar i olika sammanhang och i samspel med våra patienter. I samband med projektet KomHIT Flykting är vi glada att vi nu fått möjlighet att översätta informationsmaterial om Dart och samtalsstöd vi redan använder med våra patienter till sådana språk som många av våra patienter och deras nätverk talar.

Projektet KomHIT Flykting genomförs och leds av Dart.

Liknande bildstöd