Lekterapi

I samarbete med Lekterapin, Barnsjukvården, Skånes universitetssjukhus SUS

Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus, SUS, finns i Lund och i Malmö och bedrivs på mottagningar, dagvårds- och slutenvårdsavdelningar. SUS arbetar med barnet i centrum i en familjecentrerad vård.

Lekterapin är en egen avdelning inom barnsjukvården. Lekterapi är en pedagogisk verksamhet för barn, unga och deras närstående i samband med att de är på sjukhuset. Lekterapin är en frizon på sjukhuset vilket innebär att inga behandlingar eller undersökningar görs här.

Bildstöd används som stöd i kommunikation i olika situationer. På SUS används veckotavlor på barnets vårdrum för att ge barnet struktur och förberedelse, bildstödsremsor vid omvårdnadssituationer, kommunikationskartor och samtalsknippen som stöd i kommunikation och broschyrer med bild som stöd till skriven text. Bildstöd ökar barnets möjlighet till delaktighet och till att förstå vad som ska hända.

Bildstöd

Här hittar du bildstöd som passar att användas vid lekterapi.

Liknande bildstöd