Mag-tarm-levermottagning

I samarbete med Mag-tarm-levermottagning barn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Mag-tarm-levermottagningen är en specialistmottagning som tar emot barn på remiss från födseln upp till 18 år. Vi utreder, behandlar och följer upp barn med allt från uppfödningssvårigheter, celiaki och inflammatorisk tarmsjukdom till avancerad leversjukdom samt utreder och följer upp transplantationspatienter.

Vi utreder och följer barnen med regelbundna kontroller samt utför behandlingar, en del barn kommer endast på några besök.

Liknande bildstöd