Mässling och vaccination

Mässling och vaccination

Här finns översatta bildstöd för att ställa frågor och ge information om mässling och vaccination till sjukvårdsbesökare. Bildstöden kan användas som stöd i samtal med personer som inte pratar svenska eller av andra orsaker har en begränsad möjlighet att förstå talat språk. Bildstöden har granskats och godkänts av Smittskydd Västra Götaland.

Om mässling hos Smittskydd Västra Götaland