Neonatal

I samarbete med Neonatalavdelningar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset och NU-sjukvården, NÄL

Barn som föds för tidigt eller är sjuka i samband med födelsen vårdas här. Föräldrarna spelar en viktig roll i vården och personalen värdesätter att göra föräldrarna delaktiga.

För att kunna kommunicera även med föräldrar med annat modersmål behövs bildstöd som innehåller ord och bilder av vanligt förekommande ord och begrepp på Neonatal. Några exempel på sådana ord är ”hud-mot-hud”, ”sond” och ”amma”.

Liknande bildstöd