Njur- och dialysmottagning

I samarbete med Dialysmottagning 305 Östra Sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Till dialysmottagningen kommer patienter med kronisk njursvikt för att få dialysbehandling. Vi behandlar både barn och vuxna. Våra patienter kommer regelbundet till oss och vanligtvis 3 gånger per vecka för dialys. Förutom patienter med kronisk njursvikt behandlar vi även akuta sjukdomstillstånd som kräver dialys.

På mottagningen behandlas ett stort antal utlandsfödda patienter med varierande kunskaper i svenska, ibland ingen alls. Som dialyspatient är egenvården mycket viktig och kommunikationen mellan patient och vårdgivare är en förutsättning för att kunna ge utbildning och god kännedom om sin sjukdom. Detta för att kunna leva så bra som möjligt som dialyspatient.

Kommunikationen med patienter som inte talar svenska eller engelska innebär en stor utmaning för oss. Genom att använda oss av ett bildbaserat kommunikationsstöd kan detta verktyg hjälpa oss i samtalet med patienten samt för att kunna ge en säker och jämlik vård.

Liknande bildstöd