Basal omvårdnad och kommunikation

Användning

Bildstöden med frågor och information i vårdsituationer är utformat av en sjuksköterska utefter basala kommunikationsbehov på slutenvårdsavdelning. Det innehåller frågor och information för att passa journalsystemet Meliors mallar ”omvårdnadsrapport” och ”ankomstsamtal”. Bildstödet är från början utvecklat för en vårdavdelning inom kardiologi på Östra sjukhuset.

Se hur knippan kan användas

Vårdknippa

I projektet har vi tagit fram en vårdknippa som är tänkt att användas för att enkelt och snabbt kunna informera patienter om vad som ska hända. Knippan består av 18 basala omvårdnadsord. Orden är översatta till 10 språk, och varje sida i knippan motsvarar ett språk. Knippan kan man enkelt bära med sig i bälteshållaren och ta fram vid behov.

På filmen här intill visar Susanne och Jenny hur knippan kan användas. Hur knippan sätts ihop finns det anvisningar om både inne i själva PDF:en med knippan, och i instruktionen här nedanför.

Knippan går också att beställa kostnadsfritt färdigmonterad. Beställ genom att gå in på länken nedan. Skriv in “vårdknippa” i raden för “Beskrivning” i sökformuläret. När du har hittat vårdknippan kan du välja knappen “Beställ denna trycksak” och fylla uppgifterna för din arbetsplats.

Liknande bildstöd