Öron- näs- och halsmottagning

I samarbete med Öron- näs- och halsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vi tar emot dig med en öron-, näs- eller halssjukdom. Vi har olika specialistmottagningar inom öron-, näs- och halssjukvård inklusive audiologi och foniatri. De bildstöd vi tagit fram handlar om vård och stöd vid Hörselnedsättning.

Liknande bildstöd