Psykiatri

I samarbete med Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsområde Psykiatri Psykos ansvarar för vården av personer med schizofreni och liknande tillstånd, som är bosatta i Göteborg och Mölndals stad samt Partille eller Härryda kommun. Inom heldygnsvården arbetar vi med personcentrerat arbetssätt. Våra patienter kan vårdas frivilligt enligt hälso- och sjukvårdslagen och enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård.

Liknande bildstöd