Reception

Användning

Receptionen är en viktig plats vid möten i vården. Här bestämmer patient och personal nya tider, fyller i blanketter, och får och ger information kring besöket och kanske eftervården. Även om det kan skilja mellan verksamheter precis vad man pratar om i receptionen är många ord och bilder liknande. Här har vi samlat de samtalskartor som är framtagna för receptionen i olika verksamheter.

Liknande bildstöd