Regionhabiliteringen

I samarbete med Regionhabiliteringen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Regionhabiliteringen är en högspecialiserad verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med medfödda och förvärvade neurologiska funktionsnedsättningar. Vi genomför komplexa och tvärprofessionella utredningar och behandlingsinsatser. Vi är en del av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Du kommer till oss för en speciell utredning eller behandling på remiss från sjukvård eller habilitering. Du kan vara hos oss under en längre period på cirka två veckor eller på ett kortare besök, beroende på vad det är för typ av utredning eller behandling du kommer för. Hos oss är det viktigt att man har sina närstående med sig och därför finns det även övernattningsmöjligheter för dem.

Liknande bildstöd