Röntgen

I samarbete med Barnröntgen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barnröntgen utför olika typer av röntgen-, ultraljuds- genomlysnings-, datortomografi- och magnetkameraundersökningar. I vårt dagliga arbete möter vi barn och vuxna samt deras anhöriga både vid planerade och akuta undersökningar.

Bildstödet kommer hjälpa oss att informera, ge patienten möjlighet att vara delaktig och få en förståelse av undersökningen. Vid tolkanvändning kommer bildstödet bli ett komplement, men också stöd för patient, anhöriga och personal när tolk inte finns tillgänglig.

Liknande bildstöd