Så fungerar vården

I samarbete med berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen

Här hittar du bildstöd om hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar och om vilka rättigheter asylsökande och personer utan tillstånd att vistas i Sverige har till vård. Bildstöden kan exempelvis användas i receptionen för att vägleda patienter som söker vård, i samhällsinformation eller i andra verksamheter som arbetar med nyanlända och människor på flykt.

Bildstöden kan med fördel skrivas ut som häfte och blir då en broschyr i A5-format. Verksamheter inom Västra Götalandsregionen också att kunna beställa bildstöden färdigtryckta från Marknadsplatsen. Läs mer här om hur du beställer.

Bildstöd

Här hittar du bildstöd som kan användas för att informera om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och om rättigheter till vård för tillståndslösa och asylsökande.