Specialistmottagningar

I samarbete med Specialistcentrum Barn och Unga Angereds Närsjukhus

Specialistcentrum Barn och Unga Angereds Närsjukhus har specialistmottagningar för åldrarna 0-18 år. Vi möter barn och ungdomar med exempelvis astma, allergi, fetma, diabetes, neuropsykiatriska symtom, undervikt och små barn med ätsvårigheter. Vi har även ett flyktingbarnteam som riktar sig till barn och ungdomar med en kombination av fysiska och psykiska symtom som kan ha koppling till migration och flyktingskap.

Bildstöd hjälper oss att förbereda familjer inför besök hos oss samt som stöd under besöken. Detta för att möjliggöra fler sätt att kommunicera både för familjerna och för oss som personal.

I samarbete med Barnsjukvården, Skånes universitetssjukhus SUS

Barnsjukvården vid Skånes universitetssjukhus, SUS, finns i Lund och i Malmö och bedrivs på mottagningar, dagvårds- och slutenvårdsavdelningar. SUS arbetar med barnet i centrum i en familjecentrerad vård.

Bildstöd används som stöd i kommunikation i olika situationer. På SUS används veckotavlor på barnets vårdrum för att ge barnet struktur och förberedelse, bildstödsremsor vid omvårdnadssituationer, kommunikationskartor och samtalsknippen som stöd i kommunikation och broschyrer med bild som stöd till skriven text. Bildstöd ökar barnets möjlighet till delaktighet och till att förstå vad som ska hända.

I samarbete med Obesitascentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Obesitascentrum på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus behandlar barn och ungdomar med extrem övervikt (fetma) från hela regionen men även utomläns.

Till oss kommer man via remiss från barnmedicinmottagning eller annan sjukvårdande instans om man har obesitas och har arbetat aktiv med behandling i > 12 månader. Vi är ett tvärprofessionellt team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterska, dietist, fysioterapeut, kurator, psykolog samt läkarsekreterare/koordinator. I första hand arbetar vi med livsstil och beteendeförändringar för hela familjen. Vi utreder och bedriver forskning och utvecklingsarbete.

Liknande bildstöd