Tandvård

I samarbete med Folktandvården, Angered och Vänersborg

Hit kommer personer för tandvård och förebyggande tandvårdsbehandlingar.

Bildstöd kan behövas för att t.ex. förtydliga information i samband med besök och för att patienterna ska kunna beskriva sina symtom för personalen.

Film: Hur bildstöd kan användas vid tandläkarbesök

Liknande bildstöd