Teckenfilmer

I samarbete med Britt Claesson, Dart Kommunikations- och dataresurscenter

Att använda tecken kan vara ett sätt att komplettera och underlätta kommunikationen om det finns barriärer i språket. Nedan finns en bildkarta med många vanliga ord som kan behövas i en sjukvårdssituation. Kartan är översatt till 10 språk. Varje ord på kartan är också inspelat som ett tecken. Inspelningen har gjorts av Britt Claesson, teckenpedagog på Dart Kommunikations- och dataresurscenter.

Teckenfilmerna

Teckenfilmerna och en karta med motsvarande tecken på 10 språk kommer under 2017.