Tolkning

Patienter som inte pratar svenska har rätt till tolk. Bildstöd kan med fördel användas även i tolksituationer. Den anpassade texten och bilder i bildstödet kan göra det lättare för patienten att förstå det vårdgivaren vill förmedla.

Socialstyrelsen har tagit fram en rapport som visar effekterna av att barn och anhöriga tolkar. Lärandecentrum migration och hälsa i Västra Götalandsregionen arbetar också med att kartlägga användning av barn och anhöriga som tolkar inom hälso- och sjukvård samt att förhindra att detta sker.

Här hittar du bildstöd om varför barn och unga inte ska användas som tolkar, samt allmän information till patienter om att bildstöd finns på mottagningen eller avdelningen och om rätten till tolk.

Bildstöd

Nedan ser du färdiga bildstöd som rör tolkning.